Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 159

Advertising
background image

1

ČEŠTINA

Obsah

Úvod......................................................................................................................................1

Sada ochrany dat je nainstalována.......................................................................................3

O důvěrných složkách a důvěrných souborech funkce Řazení dokumentů ...................3

Omezení tandemového kopírování a tisku ......................................................................3

Nastavení zabezpečení na webové stránce ....................................................................4

Informace o přenášení zkopírovaných dat do zařízení....................................................4

NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA...........................................................................................5

SEZNAM NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA .....................................................................5

Používání nastavení administrátora.................................................................................5

BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ .........................................................................................5

PRODUKTOVÝ KLÍČ .....................................................................................................11

Úvod

Zařízení MX-FRX5U rozšiřuje Digitální multifunkční systém SHARP o funkci zabezpečení.
Při používání funkce kopírování, tiskárny, sí ového skeneru nebo funkce faxu Digitálního
multifunkčního systému SHARP s funkcí zabezpečení jsou obrazová data generovaná pro
úlohu šifrována; po dokončení úlohy jsou zašifrovaná data ihned vymazána z paměti a
pevného disku.

Poznámka:

Aby funkce ochrany dat sady ochrany dat zajiš ovala maximální ochranu, je třeba
dodržovat následující zásady:

Při zajiš ování zabezpečení hraje důležitou roli administrátor. Pečlivě vyberte osobu,
která bude zastávat funkci administrátora sady ochrany dat.

Nezapomeňte změnit heslo administrátora ihned po jmenování nové osoby do funkce
administrátora.

Heslo administrátora pravidelně měňte (alespoň jednou za 60 dnů).

Při změně hesla administrátora se na displeji zobrazí aktuální heslo administrátora a nové
heslo administrátora. Změnu hesla prove te co nejrychleji.

Zvolte taková čísla hesla administrátora, která nelze snadno odhadnout.

Pro zajištění zabezpečení jsou velmi důležitá nastavení administrátora. Pokud je
nezbytné zařízení opustit během používání nastavení administrátora, nezapomeňte
stisknutím tlačítka [CA] ukončit nastavení administrátora. Administrátor zařízení musí
upozornit uživatele na to, že není povoleno používat nastavení administrátora bez
povolení.

Zákazník nese odpovědnost za sledování kopírování dokumentů a přijímání faxů pomocí
sady ochrany dat.

I v případě, že byla nainstalována sada ochrany dat, je možné číst data faxů ve veřejné
pamě ové schránce používaná faxovým modulem (AR-FX8).

MX-FRX5U.book 1 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising