Po zainstalowaniu modułu ochrony danych – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 137

Advertising
background image

3

POLSKI

Po zainstalowaniu modułu ochrony danych

Po zainstalowaniu modułu ochrony danych na panelu
dotykowym wyświetlana jest taka ikona. Dotykając ikonę
(

), można przejrzeć informacje o wersji modułu ochrony

danych.

Jeśli moduł ochrony danych został zainstalowany, dane znajdujące się w pamięci urządzenia
są automatycznie usuwane po wykonaniu każdego zadania kopiowania i faksowania.

W trakcie rozpoczynania kasowania danych przez 6 sekund* wyświetlany jest
następujący komunikat:

* Czas trwania wyświetlania komunikatu

można zmieniać za pomocą ustawienia
administratora "USTAWIENIA CZASU
WYŚWIETLANIA KOMUNIKATÓW". (Patrz
str. 10 podręcznika ustawień administratora.)

O folderach poufnych i plikach poufnych funkcji
Katalogowanie dokumentów

Jeżeli trzy razy pod rząd zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło danego folderu lub
pliku poufnego w urządzeniu z modułem ochrony danych, plik lub folder zostanie
zablokowany (nie będzie można wykonać na nim żadnej operacji). Aby odblokować folder
lub plik, należy użyć ustawienia administratora "ODBLOKUJ OPERACJĘ WYJŚCIA
PRZECHOWYWANYCH DOKUMENTÓW" (str. 11 tego podręcznika).

Ograniczenia dotyczące kopiowania i drukowania w
tandemie

Funkcje kopiowania i drukowania w tandemie działają zgodnie z poniższym opisem - w zależności
od konfiguracji serwera i klienta (bez względu na to, czy zainstalowano moduł ochrony danych).

UWAGA
Jeśli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone podczas usuwania danych obrazu z dysku
twardego lub przed zakończeniem zadań, dane mogą nie zostać usunięte do końca. Aby
po wyłączeniu zasilania część danych nie pozostawała na dysku twardym, zaleca się
korzystanie z ustawienia administratora "WYMAŻ CAŁĄ PAMIĘĆ" (strona 6 niniejszego
podręcznika) w celu dokończenia kasowania danych przed wyłączeniem zasilania.

Klient

Moduł ochrony danych: tak Moduł ochrony danych: nie

Serwer

Moduł ochrony
danych: tak

Funkcja tandemu może być
używana. Dane są kasowane
zarówno z serwera, jak i klienta.

Funkcja tandemu nie może
być używana.

Moduł ochrony
danych: nie

Funkcja tandemu może
być używana. Dane są
kasowane z klienta.

Używana może być
standardowa funkcja
tandemu.

DANE S¡ WYMAZYWANE

MX-FRX5U.book 3 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising