Norsk, Slett alt minne – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 92

Advertising
background image

6

NORSK

SLETT ALT MINNE

Dette programmet brukes til manuell sletting av alle data i minnet og på harddisken til
maskinen.
Du bør imidlertid merke deg at følgende datatyper ikke slettes med dette programmet. Bruk
programmet "SLETTE ADRESSEBOKDATA/BILDESEND REGISTRERTE DATA" på side 7
hvis du vil slette følgende datatyper

INDIVIDUELL/GRUPPE/PROGRAM//RELE KRINGKASTING MINNEBOKS*

AVSENDERKONTROLLISTE

AVSPØRRINGSMINNE/KONFIDENSIELL MINNEBOKS*

AVSENDERDATA

TILLAT/AVSLÅ MOTTAKSINNSTILLINGSDATA (INKLUSIVE AVSPØRRING AV
PASSKODENUMMER)

VIDRESENDINGS INFORMASJON

* Bildedataene som er lagret i MINNWBOKSEN slettes for utføring av dette programmet

(SLETT ALT MINNE).

Berør tasten [SLETT ALT MINNE]. Følgende skjermbilde vises og ber deg om å bekrefte
valget ("JA" eller "NEI").

[Sletteskjermbilde 1]

Hvis du vil gå tilbake til menyskjermbildet
"SIKKERHETSINNSTILLINGER", berører du
[NEI]-tasten.

Hvis du vil slette alt minne, trykker du på [JA]-
tasten. "VENNLIGST VENT." vises, og
deretter vises følgende skjermbilde.

[Sletteskjermbilde 2]

Under dataslettingen vises prosentandelen
data som slettes og antallet gjentakelser.

Når dataene er slettet, blir strømmen slått av
et øyeblikk, men slås automatisk på igjen.

MERK:
Hvis datasikkerhetsprogrammet eller maskinen der datasikkerhetsprogrammet er
installert, skal kasseres eller skifte eier, bør administratoren sørge for å kjøre denne
innstillingen. Når denne innstillingen kjøres, bør ikke administratoren forlate maskinen
før det er bekreftet at dataslettingen er fullført.

Hvis du vil avbryte etter at dataslettingen har begynt
Berør [AVBRYT]-tasten. Skjermbildet for administrator-passord vises. Angi
administrator-passordet ved hjelp av talltastene. Så snart det korrekte administrator-
passordet er angitt, stanses dataslettingen og maskinen slås av en kort stund før den
slås på igjen automatisk. Vær oppmerksom på at alle data som slettes før administrator-
passordet angis, ikke vil bli gjenopprettet (disse dataene går tapt).

SLETT ALT MINNE. (EKSKLUSIVE
ADRESSEBOK/AVSENDERLISTE DATA.)

NEI

JA

100%

50%

0%

(50.0%)

(1/1 tid)

SLETTER ALT MINNE. AUTO OMSTART
IMPLEMENTERES ETTER SLETTING.

AVBRYT

MX-FRX5U.book 6 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising