Inhoud, Introductie, Nederlands – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 63: Opmerking

Advertising
background image

1

NEDERLANDS

Inhoud

Introductie .............................................................................................................................1

Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd ...........................................................3

Informatie over vertrouwelijke mappen en bestanden van de functie
Documentarchivering.......................................................................................................3

Beperkingen op tandemkopiëren en tandemafdrukken...................................................3

Beveiligingsinstellingen op de webpagina .......................................................................4

Gekopieerde gegevens terugzetten op de machine ........................................................4

BEHEERDERSINSTELLINGEN ...........................................................................................5

LIJST BEHEERDERSINSTELLINGEN ...........................................................................5

Werken met de beheerdersinstellingen ...........................................................................5

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN .....................................................................................5

PRODUCTCODE ..........................................................................................................11

Introductie

MX-FRX5U voegt een beveiligingsfunctie toe aan het SHARP Digitaal Multifunctioneel
Systeem. Wanneer u de kopieer-, printer-, netwerkscanner- of faxfunctie van een SHARP
Digitaal Multifunctioneel Systeem met beveiligingsfunctie gebruikt, worden de
afbeeldingsgegevens die worden gegenereerd voor de taak versleuteld. Wanneer de taak is
beëindigd worden de versleutelde gegevens onmiddellijk verwijderd uit het geheugen en
van de vaste schijf.

Opmerking:

Neem de volgende maatregel om de gegevensbeveiligingsfunctie van de
gegevensbeveiligingskit optimaal te benutten.

De beheerder speelt een belangrijke rol in de beveiliging. Wees zorgvuldig in de selectie
van de beheerder voor de gegevensbeveiligingskit.

Wijzig het beheerderswachtwoord telkens wanneer iemand anders de functie van
beheerder op zich neemt.

Wijzig het beheerderswachtwoord regelmatig (ten minste eens in de 60 dagen).

Tijdens de procedure voor het wijzigen van het beheerderswachtwoord verschijnt zowel
het huidige als het nieuwe beheerderswachtwoord op het scherm. Zorg dat u de
procedure direct uitvoert.

Kies als beheerderswachtwoord geen waarde die gemakkelijk te raden is.

De beheerdersinstellingen zijn uiterst belangrijk voor het beveiligingsbeheer. Als u moet
weggaan van de machine wanneer de beheerdersinstellingen worden gebruikt, moet u op
de toets [CA] drukken om de beheerdersinstellingen te beëindigen. De beheerder van de
machine moet de gebruikers laten weten dat ze zonder toestemming geen toegang
hebben tot de beheerdersinstellingen.

De klant is verantwoordelijk voor de controle van de kopieën die van de documenten
worden gemaakt en de faxen die worden ontvangen op de machine waarop de
gegevensbeveiligingskit wordt gebruikt.

Ook als de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, kan men de faxgegevens in de
openbare geheugenbox die wordt gebruikt door de faxapparaat uitbreidingskit (AR-FX8)
lezen.

MX-FRX5U.book 1 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising