Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 64

Advertising
background image

2

NEDERLANDS

Een reservekopie maken van gegevens die zijn opgeslagen

met de functie documentarchivering en de gegevens wissen

Als de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, worden gegevens die eerder zijn
opgeslagen op de machine met de functie documentarchivering gewist. Alle gegevens
die u wilt behouden, moet u kopiëren naar een computer voordat u de
gegevensbeveiligingskit installeert. Na de installatie en het wissen van gegevens uit de
gegevensbeveiligingskit zet u de te behouden gegevens terug op de machine.
(Normaliter doet de servicetechnicus dit in het kader van de installatie.)
Alleen vertrouwelijke mappen kunnen worden gebruikt om na de installatie van de
gegevensbeveiligingskit gegevens terug te zetten van een computer naar de machine.
Maak een vertrouwelijke map (of indien nodig meerdere vertrouwelijke mappen) voordat
u gegevens terugzet op de machine. Zie de Help-informatie bij Documentarchivering op
de webpagina van de machine voor de procedures voor het opslaan van gegevens op
een computer en terugzetten van deze gegevens op de machine.

Informatie over wachtwoorden voor de webpagina

Als driemaal achtereen onjuiste wachtwoorden worden ingevoerd voor "user" en/of
"admin" om toegang te krijgen tot de webpagina van een machine waarop de
gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, is toegang tot pagina's waarvoor het
wachtwoord voor "user" of "admin" is vereist, gedurende 5 minuten niet mogelijk.

OPMERKING
Enkele bedieningsprocedures voor het apparaat veranderen wanneer u de
gegevensbeveiligingskit installeert. In de "GEBRUIKSAANWIJZING (algemene
informatie en werking van kopieerder)" wordt uitgelegd hoe u de machine bedient
wanneer de gegevensbeveiligingskit niet is geïnstalleerd. In de onderhavige handleiding
wordt uitgelegd wat er verandert aan de procedures wanneer u de
gegevensbeveiligingskit hebt geïnstalleerd.

MX-FRX5U.book 2 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising