Magyar – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 154

Advertising
background image

8

MAGYAR

AZ ADATTÖRLÉS ISMÉTLÉSEINEK SZÁMA

Ezzel a programmal javíthat a biztonsági funkción. 1-7 között beállíthatja, hogy hányszor
történjen adattörlés a "TELJES MEMÓRIA TÖRLÉSE", "DOKUMENTUMARCHIVÁLÁSI
ADATOK TÖRLÉSE", "ÖSSES ADAT TÖRLÉSE A FELADATÁLLAPOT ELVÉGZETT
FELADATOK LISTÁJÁN", vagy a "CÍMJEGYZÉK ADATAINAK TÖRLÉSE/KÉPKÜLDÉS
REGISZTRÁLT ADATOK" használatakor. A gyári alapbeállítás az 1.
Nyomja meg [AZ ADATTÖRLÉS ISMÉTLÉSÉNEK SZÁMA] gombot, és adja meg az
ismétlések számát a

vagy a

gombbal.

Miután befejezte, érintse meg az [OK] gombot.
(Lásd erről "Az ismétlés beállításról" a jelen kézikönyv 9. oldalán.)

ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS BEINDITÁSA

Ezzel a programmal automatikusan törölheti az összes adatot a gép bekapcsolásakor. A
törölni kívánt adatokat a következőképpen választhatja ki: "TELJES MEMÓRIA", "FÁJL
ADATOK (BELEÉRTVE A VÉDETT/BIZALMAS FÁJLOKAT IS)", "GYORS FÁJL ADATOK
(BELEÉRTVE A VÉDETT FÁJLOKAT IS)", "FELADATÁLLAPOT TELJESÍTETT
FELADATOK LISTÁJA". Aktiválja a gép bekapcsolásakor automatikusan törölni kívánt
adatokhoz tartozó jelölőnégyzeteket. (Kétfajta képernyővel találkozik. A

vagy a

gombbal válthat a képernyők között.) Jelölje ki a törölni kívánt adatokat, majd nyomja meg
az [OK] gombot.
Alaphelyzetben nincsenek bejelölve a jelölőnégyzetek.

ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS ISMÉTLÉSEINEK SZÁMA

Ezzel a programmal javíthat a biztonsági funkción. 1-7 között beállíthatja, hogy hányszor
történjen az "ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS BEINDITÁSA". A gyári alapbeállítás az 1.
Nyomja meg az [ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS ISMÉTLÉSEINEK SZÁMA] gombot, és
adja meg az ismétlések számát a

vagy a

gombbal.

Miután befejezte, érintse meg az [OK] gombot.
(Lásd erről "Az ismétlés beállításról" című részt a jelen kézikönyv 9. oldalán.)

MEGJEGYZÉS
Ha a gépen tárolt küldési feladat (fax, hálózati lapolvasó vagy Internet-fax feladat)*
található, akkor a készülék bekapcsolásakor nem történik meg az automatikus törlés.
* Ide tartoznak a még ki nem nyomtatott fogadott faxok és Internet faxok, de a fax

memóriatárban található adatok nem (a bizalmas memóriatár kivételével).

Ha az adattörlés megkezdése után ki szeretne lépni
Lásd ennek leírását a "2. törlési képernyő", valamint a "Ha az adattörlés megkezdése
után ki szeretne lépni" c. részt a "TELJES MEMÓRIA TÖRLÉSE" alatt a jelen kézikönyv
6. oldalán.

MEGJEGYZÉS
Ez a program csak akkor aktív, ha bejelölte az "ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS
BEINDITÁSA" jelölőnégyzetet.

MX-FRX5U.book 8 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising