Sikkerhedsindstillinger på websiden, Om overførsel af kopierede data til maskinen – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 114

Advertising
background image

4

DANSK

Sikkerhedsindstillinger på websiden

Når maskinen anvendes som netværksprinter, og Pull Print-funktionen bruges, aktiverer
data sikkerhedssættet brugeradgang ved hjælp af et "BRUGERNAVN" og
"ADGANGSKODE" (Pull Print-funktionen gør det muligt at udskrive en fil, der er gemt på en
tidligere lagret FTP-server, direkte fra maskinens betjeningspanel uden brug af
printerdriver, se "Direkte udskrivning af en fil på en FTP-server" på side 5-7 i
"BETJENINGSVEJLEDNING (til printer)".)

Brugerautentificering aktiveres ved at vælge afkrydsningsboksen "Aktiver
brugerautentificering" på maskinens webside for indstillinger for Pull Print-funktion. (Denne
afkrydsningsboks vises, når datasikkerhedssættet er installeret, og bliver valgt ved opstart
(der vises et afkrydsningsmærke)).
Systemkrav og fremgangsmåde for at få adgang til websiden, der indeholder denne
afkrydsningsboks, bliver forklaret i "FJERNSTYRET BETJENING VIA ET NETVÆRK" på
side 5-2 i "BETJENINGSVEJLEDNINGEN (til printer)". Afkrydsningsboksen vises på
skærmen vist i trin 2 af "

■ Gemme en FTP-server" på side 5-7 i

"BETJENINGSVEJLEDNINGEN (til printer)".

Fremgangsmåde for direkte udskrivning af en fil på en FTP-

server, når brugerautentificering er aktiveret.

Dit brugernavn og din adgangskode skal indtastes efter valg af FTP-serveren, som
indeholder den fil, der skal udskrives fra maskinens berøringspanel.
Når FTP-serveren er valgt i trin 3 i "

■ Udskrivning af en fil via en FTP-server fra

maskinens betjeningspanel" på side 5-7 i "BETJENINGSVEJLEDNING (til printer)",
vises en skærm, der beder dig om at indtaste dit brugernavn og din adgangskode for
FTP-serveren.

Tryk på tasten [BRUGERNAVN] for at indtaste dit brugernavn og på [ADGANGSKODE]
for at indtaste din adgangskode. En skærm til indtastning af bogstaver vises i hver
kasse. Når du har afsluttet indtastning af brugernavn/adgangskode, berøres tasten [OK].
Efter indtastning af brugernavn og adgangskode, fortsættes fra trin 4 på side 5-8 i
"BETJENINGSVEJLEDNING (til printer)".

Om overførsel af kopierede data til maskinen

Når datasikkerhedssættet er installeret og websiden bruges til at kopiere data, der er gemt
med Dokumentarkiveringsfunktionen til en computer, kan de kopierede data kun føres
tilbage til den originale maskine, hvor fra de blev kopieret; de kan ikke overføres til en anden
maskine, selv om maskinforholdene er de samme.
[Genindlæs fra PC] tasten vil i så fald kun træde frem på websiden og tilbageførsel af data
til maskinen vil da kun være mulig, når der vælges en fortrolig mappe.

BRUGERNAVN

ADGANGSKODE

OK

FORTRYD

INDTAST BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE
FOR FTP SERVER

MX-FRX5U.book 4 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising