Dansk – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 118

Advertising
background image

8

DANSK

ANTAL GANGE SLET DATA GENTAGES

Dette program bruges til at forbedre sikkerhedsfunktionen. Antallet af gange datasletning
bliver gentaget, når der udføres "SLET HELE HUKOMMELSEN", "SLET
DOKUMENTARKIVERINGSDATA", "SLET AL DATA PÅ LISTEN OVER UDFØRTE JOBS I
JOBSTATUS", eller "SLET DATA I ADRESSEBOG/REGISTRERET BILLEDAFS.", kan
indstilles til et tal mellem 1 og 7. Fabriksindstillingen er 1.
Berør tasten [ANTAL GANGE SLET DATA GENTAGES], og indstil det ønskede antal
gange med tasten

eller

.

Når det er gjort, berøres tasten [OK].
(Se "Om indstillingen for gentagelse" på side 9 i denne manual.)

AUTOMATISK SLETING VED START

Dette program bruges til automatisk at slette alle data i maskinen, når strømmen slås til.
Følgende valg kan gøres for data, der skal slettes: "AL HUKOMMELSE", "FILDATA (INKL.
BESKYTTEDE/FORTROLIGE FILER)", "HURTIGARKIVERINGSDATA (INKL.
BESKYTTEDE FILER)", "JOBSTATUS LISTE OVER UDFØRTE JOBS". Vælg
afkrydsningsbokse for de data, du ønsker at få slettet automatisk, når strømmen slås til.
(Der er to skærme. Berør tasten

eller

for at bladre gennem skærmene. Efter at have

valgt de data, der skal slettes, berøres tasten [OK].
Der er på forhånd ikke valgt nogen afkrydsningsboks.

ANTAL GANGE AUTOMATISK SLETNING VED START GENTAGES

Dette program bruges til at forbedre sikkerhedsfunktionen. Antallet af gange
"AUTOMATISK SLETNING VED START" bliver gentaget, kan indstilles til et tal mellem 1
og 7. Fabriksindstillingen er 1.
Berør tasten [ANTAL GANGE AUTOMATISK SLETNING VED START GENTAGES], og
indstil det ønskede antal gange med tasten

eller

.

Når det er gjort, berøres tasten [OK].
(Se "Om indstillingen for gentagelse" på side 9 i denne manual.)

BEMÆRK:
Når der er et lagret billed-afsender job (fax-, netværksscanner- eller Internet-faxjob)*,
bliver der ikke automatisk slettet, når strømmen slås til.
* Dette gælder for modtagne fax og Internet-fax, der endnu ikke er blevet udskrevet; det

gælder imidlertid ikke data i en faxhukommelsesboks (undtagen fortrolig
hukommelsesboks).

Hvis du ønsker at annullere efter at datasletning er begyndt
Se forklaringerne i "Slet skærm 2" og "Hvis du ønsker at annullere efter at datasletning
er begyndt" i "SLET HELE HUKOMMELSEN" på side 6 i denne manual.

BEMÆRK:
Dette program er kun aktiveret, når afkrydsningsboksen for "AUTOMATISK SLETNING
VED START" er valgt.

MX-FRX5U_DK.fm 8 ページ 2007年3月27日 火曜日 午後6時28分

Advertising