Tuotekoodi – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 109

Advertising
background image

11

SUOMI

UUD.LÄHETYSPAINIKE POIS KÄYTÖSTÄ

Tätä ohjelmaa käytetään poistamaan [LÄH. UUDELLEEN]-näppäin, jota käytetään
lähettämään viimeksi lähetettyyn kohteeseen. [LÄH. UUDELLEEN]-näppäimen näytön
poistamiseksi, kosketa valintaruutua niin, että ruutuun ilmestyy rasti. Kun [LÄH.
UUDELLEEN]-näppäin on poistettu pois käytöstä, se ei näy faksitilan ja skanneritilan
päänäytöissä (sivu 1-4 Faksin laajennuspaketin AR-FX8-käyttöopas ja sivu 9
"KÄYTTÖOPAS (kuvan lähetykseen)"). (Tavallisesti näppäin näkyy näissä näytöissä.)

VAPAUTA ASIAKIRJAN ARKISTOINTI -TOIMINNON SUOJAUS

Tätä ohjelmaa käytetään silloin, kun tiedosto tai kansio on lukittu (käyttö kielletty) väärän
tunnussanan syöttämisen vuoksi. Kaikkien kansioiden tai tiedostojen lukituksen
avaamiseksi kosketa [VAPAUTA] -näppäintä "VAPAUTA ASIAKIRJAN ARKISTOINTI -
TOIMINNON SUOJAUS"-ikkunassa. Jos lukittuja kansioita tai tiedostoja ei ole olemassa,
"VAPAUTA ASIAKIRJAN ARKISTOINTI -TOIMINNON SUOJAUS"-ikkuna on merkitty
harmaalla värillä "TIETOTURVA-ASETUKSET"-valikkoikkunassa.

TUOTEKOODI

Turvallisuustoiminnon ottamiseksi alun perin käyttöön, tulee sinun käyttää pääkäyttäjän
asetusten tuotekoodin (tunnussanan) syöttämiseksi. Tähän tarkoitukseen käytetyn
pääkäyttäjän asetusten nimi on "TIETOTURVAN YLLÄPITOTYÖKALUT". Pyydä tuotekoodi
jälleenmyyjältäsi.

Kosketa [TIETOTURVAN YLLÄPITOTYÖKALUT] -näppäintä, syötä tuotekoodi
numeronäppäimillä ja kosketa [SYÖTÄ]-näppäintä.

Jos syötät väärän numeron…
Näyttöön ilmestyy viesti, joka pyytää sinua tarkistamaan tuotekoodin uudelleen.

Jos syötät oikean numeron…
Näyttöön ilmestyy viesti, joka pyytää sinua katkaisemaan virran ja käynnistämään sen
uudelleen. Kosketa [OK]-näppäintä, kun olet lukenut viestin loppuun. Sammuta ensin
virtakytkin ja sitten pääkytkin. Turvallisuustoiminto kytkeytyy päälle kun virta
käynnistetään uudelleen.
Turvallisuustoiminnon ollessa kytkettynä päälle [TIETOTURVAN YLLÄPITOTYÖKALUT] -
näppäin ei enää näy tuotekoodin syöttöikkunassa.

MX-FRX5U.book 11 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising