Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 76

Advertising
background image

2

SVENSKA

Säkerhetskopiera och radera data som lagrats med

dokumentarkiveringsfunktionen

När man har installerat datasäkerhetsprogrammet raderas den data som tidigare lagrats
i maskinen med dokumentarkiveringsfunktionen. All data man vill behålla kopieras till en
dator innan datasäkerhetsprogrammet installeras. Datan förs sedan tillbaka till maskinen
efter att data har raderats från datasäkerhetsprogrammet efter installering. (Detta arbete
utförs oftast av en servicetekniker vid installering.)
Endast konfidentiella mappar kan användas för att föra tillbaka data från en dator till
maskinen efter datasäkerhetsprogrammet installerats. Skapa en konfidentiell mapp eller
mappar enligt behov innan data förs tillbaka till maskinen. Läs mer om hur man lagrar
data på en dator och sedan för tillbaka data från datorn till maskinen, i hjälpavsnittet om
dokumentarkivering på maskinens webbsida.

Lösenord till webbsidan

Om man skriver in fel lösenord för "user" och/eller "admin" tre gånger i rad när man
loggar in på någon av maskinens webssidor med datasäkerhetsprogrammet installerat,
nekas man tillgång till webbsidorna som kräver "user"- eller "admin"-lösenord under 5
minuter.

OBS
En del av rutinerna för hur man använder maskinen ändras efter
datasäkerhetsprogrammet installerats. "ANVÄNDARMANUAL (för allmän information
och användning av kopieraren)" förklarar rutinerna för hur man använder maskinen när
datasäkerhetsprogrammet inte är installerat. Den här manualen förklarar hur dessa
rutiner ändras när datasäkerhetsprogrammet har installerats.

MX-FRX5U.book 2 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising