Når data sikkerhedssættet er installeret, Begrænsninger ved tandem-kopiering og -udskrivning – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 113

Advertising
background image

3

DANSK

Når data sikkerhedssættet er installeret

Når data sikkerhedssættet er installeret, vises følgende
ikon på LCD panelet. Berør ikonet (

) for at få oplysning

om data sikkerhedssættets version.

Når data sikkerhedssættet er installeret, bliver data, der efterlades i enheden,
automatisk slettet efter hvert kopi- og faxjob.
Når sletning af data begynder, vises følgende meddelelse i 6 sekunder*.

* Varigheden af visningen af meddelelsen

kan ændres med administratorindstillingen
"INDSTILLING AF TID FOR VISNING AF
MEDDELELSER". (Se side 10 i Vejledning
for administratorindstillinger.)

Om fortrolige mapper og fortrolige arkiver i
Dokumentarkiveringsfunktionen

Hvis der indtastes en forkert adgangskode for en særlig fortrolig mappe eller et arkiv på en
maskine, der har installeret datasikkerhedssættet, bliver mappen eller arkivet låst (det vil
ikke være tilladt at bruge mappen eller arkivet til nogen form for drift). For at åbne mappen
eller arkivet skal "UDLØS SPÆRRING PÅ UDSKRIFT FRA DOKUMENTARKIVET" (side 11
i denne manual) i administratorindstillingerne bruges.

Begrænsninger ved tandem-kopiering og -udskrivning

Tandem-kopiering og -udskrivning fungerer som vist nedenfor, baseret på konfigurationen af
servermaskinen og klientmaskinen (afhængig af om data sikkerhedssættet er installeret eller ej.)

BEMÆRK:
Hvis strømmen slukkes for maskinen, mens billeddata bliver slettet fra harddiskdrevet,
eller før jobbet er afsluttet, kan det forekomme, at ikke alle data bliver slettet. Hvis du
ikke ønsker at efterlade delvist slettede data, når der er slukket for strømmen, anbefales
det, at du bruger administratorindstillingen "SLET HELE HUKOMMELSEN" (side 6 i
denne manual) for at fuldføre sletningen, inden der slukkes for strømmen.

Klientmaskine

Data sikkerhedssæt: Ja

Data sikkerhedssæt: Nej

Servermaskine

Data sikkerhedssæt:
Ja

Tandemfunktionen kan
anvendes. Data slettes
fra både server- og
klientmaskiner.

Tandemfunktionen kan
ikke anvendes.

Data sikkerhedssæt:
Nej

Tandemfunktionen kan
anvendes. Data slettes
fra klientmaskinen.

Den almindelig
tandemfunktionen kan
anvendes.

DATA SLETTES

MX-FRX5U.book 3 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising