När datasäkerhetsprogrammet installerats – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 77

Advertising
background image

3

SVENSKA

När datasäkerhetsprogrammet installerats

När datasäkerhetsprogrammet har installerats visas
följande ikon på touchpanelen. Rör vid ikonen (

) för att

se information om datasäkerhetsprogrammets version.

Med datasäkerhetsprogrammet installerat raderas automatiskt all kvarvarande data
efter varje kopiering och faxning.
När raderingen av data påbörjas visas följande meddelande i 6 sekunder*.

* Hur lång tid meddelandet visas kan

ändras med administratörsinställningen
"INSTÄLLNING AV MEDDELANDETID".
(Se sid. 10 i Administratörsinställningar.)

Konfidentiella mappar och filer för
dokumentarkiveringsfunktionen

Om man skriver in fel lösenord tre gånger i rad för en särskild konfidentiell mapp eller fil i en
maskin med datasäkerhetsprogrammet installerat kommer mappen eller filen att låsas
(ingen åtkomst tillåts till mappen eller filen). För att låsa upp mappen eller filen måste man
använda följande funktion i administratörsinställningarna: "TA BORT LÅSET PÅ
UTMATNINGSFUNKTIONEN FÖR DOKUMENTARKIVERING" (på sidan 11 i denna
manual).

Restriktioner angående tandemkopiering och
tandemutskrift

Tandemkopiering och tandemutskrift fungerar enligt tabellen nedan, och baseras
konfigureringen av servern och kundens maskin (om datasäkerhetsprogrammet är
installerat eller inte).

OBS
Om maskinen stängs av medan data raderas från hårddisken eller innan jobb är färdiga,
kan det hända att all data inte raderas helt. Om du inte vill lämna kvar delvis raderad
data när maskinen stängs av rekommenderar vi att du använder
administratörsinställningen, "RADERA HELA MINNET" (sidan 6 in denna manual), för
att slutföra dataraderingen innan maskinen stängs av.

Kundmaskin

Datasäkerhetsprogram:
Ja

Datasäkerhetsprogram:
Nej

Server

Datasäkerhetsprogram:
Ja

Tandemfunktionen kan
användas. Data raderas
både från servern och
kundens maskiner.

Tandemfunktionen kan
inte användas.

Datasäkerhetsprogram:
Nej

Tandemfunktionen kan
användas. Data raderas
från kundens maskin.

Den vanliga
tandemfunktionen kan
användas.

DATA RADERAS.

MX-FRX5U.book 3 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising