LG GR-L227YLQA User Manual

Chladni‰ka, N‡vod na obsluhu

Advertising
background image

CHLADNI‰KA

N‡vod na obsluhu

Tento n‡vod si, pros’m, pred pouìit’m

chladni‹ky d™kladne pre‹’tajte a uchov‡vajte

ho pre pr’pad potreby na dostupnom mieste.

Advertising