LG GR-L227YLQA User Manual

Page 115

Advertising
background image

115

.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Keď je automat na výrobu ľadu v prevádzke, nevkladajte doň ruky.Môžete sa poraniť.

Advertising