A hıtœgép használata – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 39

Advertising
background image

39

A készülék elsŒ használata után készített jeget (20 kockát) és vizet (7 pohár) dobja ki
Az elsŒ használat után készült jég és víz a vízcsŒbŒl és a víztartályból származó apró
mıanyagdarabokat tartalmazhat és esetleg szaga is lehet. Tegyen ugyanígy, ha a
hıtŒgépet hosszú ideig nem használta.

Gyermeket nem használhatják az adagolót
A gyereket rosszul nyomhatják meg a
gombokat vagy elronthatják a jelzŒket.

Ügyeljen arra, hogy étel ne akadályozza a
jég kiadását
Ha az adagoló nyílásába ételt tesz, a készülék
nem adja ki a jeget. Ha a jégadagoló nyílásán
jégpor halmozódik fel, távolítsa az el.

Soha ne tegyen italokat a fagyasztóba a gyors
lehıtés céljából
Ez a fagyasztó meghibásodását okozhatja.

Az adagoló ne használja vékony kristálypohárral vagy koktélpohárral
Ezek az üvegpoharak könnyen eltörhetnek.

Jeget az ital elŒtt tegyen a pohárba
Ha a pohár tele van a jég kiadásakor, a benn lévŒ ital kifröcskölŒdhet.

Ne nyúljon a kiadónyílásba
Ez az alkatrészek meghibásodását vagy kézsérülést okozhat.

Semmilyen körülmények között se vegye le a jégkészítŒ fedelét

IdŒnként igazítsa el a jégtartóban felhalmozódott jeget
Ha a jég kis kupacban halmozódik fel a tartóban, akkor a jégkészítŒ azt érzékelheti, hogy
a jégtartó már tele van, és ekkor a jégkészítés megáll.

Ha a kiadott jég elszínezŒdött, azonnal forduljon szakszervizhez és dobja ki a jeget

Ne használjon túl szık vagy túl mély poharakat
A jég beleszorulhat az adagolóba.

Tartsa a poharat az adagolónyílástól megfelelŒ távolságban
Ha a poharat túl közel teszi az adagolóhoz, akkor ezzel akadályozhatja a jégkocka
kiadását.

Használati

elŒírások

A hıtŒgép használata

Fagyasztó

ajtaja

A víz lehıtése a hıtŒszekrény-részben található víztartályban történik, a hideg víz
onnan kerül az automata adagolóba.
A jégkása és jégkocka az automata jégkészítŒben készül, és onnan kerül át az
adagolóba.

Jégkészítés/hıtött

víz szolgáltatás

Természetes jelenség, hogy a víz kezdetben nem teljesen hideg. Ilyenkor adjon
hozzá egy kis jeget is.

FIGYELEM

További

funkciók

’Nyitott ajtó’ figyelmeztetés

Harminc másodperces idŒközönként, 3 alkalommal figyelmeztetŒ hang szólal meg, ha
a hıtŒszekrény vagy a mélyhıtŒ ajtajának kinyitása óta több mint egy perc telt el, és
az ajtó még nem csukódott be újra.
Amennyiben a figyelmeztetŒ hang az ajtó becsukása után is megszólal, hívja a
szervizt.

Diagnosztika funkció (hibakeresés)

A diagnosztika funkció automatikusan megkeresi a készülék mıködése közben
esetlegesen fellépŒ hibákat, rendellenességeket.
Amennyiben a berendezésben valamilyen meghibásodás lép fel, a kezelŒgombok
nem mıködnek és a kijelzŒkön nem jelenik meg információ. Ilyen esetben soha ne
kapcsolja ki a készüléket, hanem azonnal hívja a szervizt . Sokkal hosszabb idŒbe telik
a szerelŒnek a hiba feltárása, ha a berendezést kikapcsolják.

Advertising