A készülék felállítása – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 33

Advertising
background image

33

Az ajtó visszaszerelése

A vízvezetékcsŒ beszerelése

Az ábrán látható módon oldalirányban vigye át
az ajtón a hıtŒgépet.

Az automatikus jégkészítŒ mıködéséhez 147-834kPa víznyomás szükséges
(1,5-8,5kgf/cm

2

). (Így a 2dl-es pohár 3mp alatt teletölthetŒ.)

Ha a víznyomás nem éri a 147kPa-t, akkor egy külön vízpumpát kell vásárolnia az
automatikus jégkészítŒ és a hidegvíz adagoló mıködéséhez.

A vízvezetékcsŒ hossza ne legyen 8m-nél több. Az ennél hosszabb csŒ gondot
okozhat a víznyomásban.

A vízvezetékcsövet hŒtŒl védett helyen vezesse a hıtŒgéphez.

A vízvezetékcsövet kizárólag ivóvízvezetékhez csatlakoztassa.

A automatikus jégkészítŒt csak szakember szerelheti be.
Beszerelés elŒtt olvassa el a vízszırŒre vonatkozó elŒírásokat.

Szerelje vissza az ajtókat a fent leírt lépéseket fordított sorrendben elvégezve.

A hıtŒ átvitele

másik helyiségbe

A beszerelés

elŒtt

Figyelem

1

2

3

4

5

Max

FR

Z

TEM

P

RE

F

TEM

P

Min

5

4

3

2

1

Max

A készülék felállítása

Advertising