Ápolás és karbantartás – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 51

Advertising
background image

51

Ápolás és karbantartás

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

Rendellenes zajok

A hıtŒszekrény

túl zajosan

mıködik

A kompresszor

beindulásakor

zajos a mıködés

Páralecsapódás a

hıtŒgép belsŒ

falán

Víz / pára / jég a

hıtŒgép külsŒ falán

Páralecsapódás a

hıtŒgép külsŒ

falán, vagy az

ajtók között

RezgŒ vagy zörgŒ

hang

Víz / pára / jég a

hıtŒgép

belsejében

A mai hıtŒgépek nagy ırtartalmúak és
egyenletesen tartják a hŒmérsékletet.

A hıtŒgép hozzáér a falhoz vagy egy
szomszédos bútorhoz.

A meleg és párás idŒ fokozza a
nedvességképzŒdést.

Az ajtó résnyire nyitva van.

A hıtŒszekrény ajtaja túl sokszor, vagy
túl sokáig van nyitva.

Párás az idŒ.

Az ajtó résnyire nyitva van, így a
belülrŒl jövŒ hideg levegŒ találkozik a
külsŒ melegebb levegŒvel.

Nem teherbíró vagy nem egyenletes
felületre állította, ezért a hıtŒszekrény
mozog mıködés közben.

A hıtési fázis elején a hıtŒszekrény
nagyobb fordulatszámon mıködik.

A hıtŒgép tetejére helyezett tárgyak
rezegnek.

A hıtŒgép polcain lévŒ edények
rezegnek.

Ez esetben csukja be az ajtót teljesen.

Párás idŒben ez természetes jelenség. A
páratartalom csökkenésekor a
nedvesség megszınik.

Lásd az Ajtónyitás / Ajtózárás résznél.

Helyezze át a hıtŒszekrényt

Ez természetes jelenség.

Az edények kis rezgése természetes
jelenség. Kicsit mozgassa meg Œket.
GyŒzŒdjön meg arról, hogy a padló
vízszintes és a hıtŒgép szilárdan áll rajta.
Helyezze át a hıtŒszekrényt.

GyŒzŒdjön meg arról, hogy a padló
vízszintes, szilárd és teherbíró.

Távolítsa el Œket.

Természetes, ha egy kicsit hangosabban
mıködik.

Ez természetes jelenség. Egy kis idŒ
után a zajszint lecsökken.

Ritkábban nyissa ki az ajtót.

Advertising