Ápolás és karbantartás – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 50

Advertising
background image

50

Ápolás és karbantartás

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

A hıtŒszekrény

kompresszora

nem mıködik

Túl alacsony

hŒmérséklet

A fagyasztó részben

túl alacsony a

hŒmérséklet, míg a

hıtŒ részben

megfelelŒ

A hıtŒ részben

túl magas a

hŒmérséklet,

míg a fagyasztó

részben megfelelŒ

A fagyasztó vagy

a hıtŒ részben a

hŒmérséklet nem

megfelelŒ

Túl magas

hŒmérséklet

A friss étel

fiókban tárolt hús

megfagy

A fiókokban tárolt

élelmiszer megfagy

A hŒfokszabályzó állandó
hŒmérsékleten tartja a hıtŒteret.

A fagyasztó rész hŒfokszabályzója túl
hidegre van állítva.

A hıtŒszekrény ajtajai túl sokszor, vagy
túl sokáig vannak nyitva.

Résnyire nyitva van az ajtó.

ElŒzŒleg nagyobb mennyiségı meleg
élelmiszert helyezett a hıtŒszekrénybe.
A hıtŒszekrény elŒzŒleg egy ideig
üzemen kívül volt.

A hıtŒ rész hŒfokszabályzója túl magas
hŒmérsékletre van állítva.

A hıtŒ rész hŒfokszabályzója túl magas
hŒmérsékletre van állítva. A hıtŒ rész
hŒfokszabályzójának van némi hatása a
fagyasztótér hŒmérsékletére.

A fagyasztó rész hŒfokszabályzója túl
magas hŒmérsékletre van állítva.

A hıtŒ rész hŒfokszabályzója túl
hidegre van állítva.

A hıtŒ rész hŒfokszabályzója túl
hidegre van állítva.

A húst kicsivel a víz fagyáspontja (0˚C)
alatti hŒmérsékleten kell tárolni

Ez normális mıködés. A hŒmérséklet
tartása érdekében a hıtŒgép ki- és
bekapcsol.

Állítsa a hŒfokszabályzót alacsonyabb
hŒmérsékletre.

Ilyenkor eltarthat néhány órát, amíg a
hıtŒtér teljesen lehıl.

Várjon, míg a hıtŒ vagy a fagyasztó le
tud hılni a kívánt hŒmérsékletre.

A meleg levegŒ beáramlása a
hıtŒszekrény hosszabb mıködését
okozza. Ritkábban nyissa ki az ajtókat.

Állítsa a fagyasztó hŒfokszabályzóját
alacsonyabb hŒmérsékletre, amíg a
hıtŒgép mıködése megfelelŒ nem lesz.

Állítsa a hŒfokszabályzót alacsonyabb
hŒmérsékletre, amíg a hıtŒgép
mıködése megfelelŒ nem lesz.

A hús nedvességtartalma miatt
természetes a jégkristályok képzŒdése.

Állítsa a hŒfokszabályzót magasabb
hŒmérsékletre.

Lásd a fenti javaslatot.

Állítsa a hŒfokszabályzót magasabb
hŒmérsékletre, amíg a hıtŒgép
mıködése megfelelŒ nem lesz.

Csukja be az ajtót teljesen.

A hıtŒ részben túl

alacsony a

hŒmérséklet, míg a

fagyasztó részben

megfelelŒ

Advertising