Ápolás és karbantartás – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 53

Advertising
background image

53

Ápolás és karbantartás

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

Az adagoló nem

ad ki jeget

A jégkiadó

beragadt

A víznek furcsa

íze és/vagy

szaga van

Az adagoló

nem ad ki vizet

A víz túl sokáig volt a tartályban.

A készülék nem csatlakozik megfelelŒen
a hidegvíz vezetékhez.

A hang keletkezése teljesen normális, mikor az elkészült jég beleesik a jégtárolóba.
A hangerŒ a hıtŒgép elhelyezkedése szerint változhat.

A hang keletkezése teljesen normális, mikor egy adag jég jégtárolóba pottyanása
után víz kerül a jégkészítŒbe.

Kérjük, gondosan tanulmányozza "A jégkészítŒ" és "Az adagoló" címı fejezeteket.

Egybe fagytak a jégkockák.

A ritka használat,
hŒmérsékletingadozások és /vagy
áramkimaradások miatt a jég
megolvadt és összefagyott egy
darabba.

Jégkockák szorultak a jégkészítŒ és a
jégtároló hátulja közé.

Boltban vásárolt vagy más módon
készített jégkockát tett az adagolóba.

A bemenŒ vízvezeték le van zárva. Lásd
"Az adagoló nem ad ki jeget".

A hıtŒ vagy a fagyasztó rész ajtaja nincs
bezárva.

Zárja be mind a két ajtót.

A vízkészlet felfrissítése céljából töltsön ki
7 pohár vizet, és öntse ki. A tartály teljes
lecseréléséhez töltsön ki további 7
pohárral.

Csatlakoztassa a készüléket a konyhai
vízcsaphoz menŒ hidegvíz vezetékhez.

Nyissa meg a vizet.

Használja gyakran az adagolót, hogy a
jégkockák ne fagyjanak össze.

Az adagolóval csak a jégkészítŒ által
készített jégkockák használhatóak.

Távolítsa el a szorulást okozó
jégkockákat.

Vegye ki a jégtárolót, olvassza ki a
tartalmát és távolítsa el. Ezután tisztítsa
meg, törölje szárazra, majd tegye vissza
a helyére. Amint egy adag jég elkészül,
az adagoló mıködni fog.

A jég tárolóba

pottyanásának

hangja

Vízfolyás hangja

Egyéb

RÉGI ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a

termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.

2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól

elkülönítve kell begyıjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által
kijelölt begyıjtŒ eszközök használatával.

3. Régi eszközeinek megfelelŒ ártalmatlanítása segíthet megelŒzni az

esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek

ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel,
ahol a terméket vásárolta.

Zajszint : .......(40dB/A)

Advertising