LG GR-L227YLQA User Manual

Page 112

Advertising
background image

112

Ak je výška dverí

priestoru mrazničky

iná ako výška dverí

priestoru chladničky

Keď sa dvere mrazničky nezhodujú s výškou

dverí chladničky

Keďže sa výška nedá nastaviť pomocou skrutky pre nastavenie výšky,

vložte priesvitný diel dodávaný spolu s výrobkom.

Vložte toľko priesvitných dielov, koľko bude potrebné pre dosiahnutie požadovanej

výšky (dodávajú sa celkom 4 diely.)

Odmontujte dvere s menšou výškou, použite skrutkovač typu (+) na vyskrutkovanie

skrutky na spodnom pánte, ako je to uvedené na Obrázku ①, vložte priesvitný diel

medzi spodný pánt a spodný rám a následne ho upevnite skrutkou podľa Obrázku ②.

Spodný rám

Priesvitný diel

Spodný pánt

Advertising