Páratartalom beállítása a zöldséges fiókban, A szagtalanító (nem minden modellen), A hıtœgép használata – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 42: A szagtalanító használata

Advertising
background image

42

A hıtŒgép használata

Páratartalom beállítása a zöldséges fiókban

A zöldséges fiókban beállíthatja a tárolt élelmiszernek megfelelŒ páratartalmat.

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HUMIDITY CONTROL

HIGH

LOW

HUMIDITY CONTROL

Magas páratartalom

Alacsony páratartalom

Átalakítás hús- vagy zöldségtároló fiókká
(nem minden modellen)

A hústárolóban alacsonyabb a hŒmérséklet, hogy a húsok tovább maradjanak frissek.

A hıtŒgép alsó fiókja hús- és zöldségtároló fióknak is használható.

MEGJEGYZÉS

∑∑ Ha a kapcsolót hústároló állásban hagyja, a zöldségek megfagyhatnak.

EllenŒrizze a kapcsoló állását, mielŒtt élelmiszert tesz a fiókba.

Zöldségtároló

Hústároló

EllenŒrizze a

kapcsolót!

A szagtalanító (nem minden modellen)

Az Optikai Katalizátornak köszönhetŒen ez
a berendezés hatékonyan nyeli el az erŒs
szagokat, miközben nem ártalmas a tárolt
élelmiszerekre nézve.

Mivel a szagtalanító már be van szerelve a hıtŒ részbŒl jövŒ hıtŒlevegŒ beáramló
nyílásához, Önnek semmilyen szerelést nem kell végeznie.

Kérjük, hogy az erŒs szagú ételeket zárt edényben tárolja, különben a többi
élelmiszer is átveszi a szagot.

A szagtalanító

használata

Advertising