Általános információk tisztítás, Ápolás és karbantartás – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 48

Advertising
background image

48

Ápolás és karbantartás

Általános információk

Tisztítás

Átlagos hosszúságú távollét esetén valószínıleg nem tartja szükségesnek a
hıtŒszekrény kikapcsolását. Ilyenkor a fagyasztható élelmiszert tegye át a
fagyasztótérbe a hosszabb élettartam érdekében.
Ha távolléte várhatóan hosszabb idŒt vesz igénybe, vegye ki az összes élelmiszert,
húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból, alaposan tisztítsa meg a
hıtŒszekrény belsejét és hagyja NYITVA az ajtókat a kellemetlen szagok
kialakulásának megelŒzése érdekében.

Hosszabb távollét

Hálózati

feszültség-

kimaradás

Ha a

hıtŒszekrényt

szállítja

Párásodásgátló

csatorna

Az egy vagy két óránál nem hosszabb hálózati feszültség-kimaradás általában nincs
hatással a hıtŒszekrény belsŒ hŒmérsékletére.
Ilyenkor azonban a minimálisra kell korlátozni az ajtónyitások számát.

Vegye ki, vagy rögzítse biztonságosan a hıtŒszekrény belsejében lévŒ összes
mozgatható tartozékot.
A szintbeállító csavarok sérülésének elkerülése érdekében csavarja be teljesen
ezeket az alaplemezbe.

A hıtŒszekrény külsŒ burkolata - különösen az üzembe helyezést követŒen -
felmelegedhet.
Nincs ok az aggodalomra. A fenti jelenséget a párásodásgátló rendszer okozza,
amely forró hıtŒközeget szivattyúz a párásodásgátló csatornába, ezzel meggátolva a
külsŒ burkolat „izzadását".

A hıtŒszekrény belsŒ tere rendszeres tisztítást igényel. Az összes belsŒ rekeszt
mossa át kímélŒ tisztítószeres melegvizes oldattal. Öblítse le, majd törölje szárazra a
megtisztított felületeket.

Kérjük, ellenŒrizze, hogy hálózati vezeték nem károsodott, a hálózati dugó nincs
túlmelegedve, és a hálózati dugó megfelelŒen van a csatlakozó aljzatba helyezve.

MielŒtt az elektromos részek (lámpák, kapcsolók, szabályzók, stb.) környékének
tisztításába kezdene, mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból.
A tisztítás után a felületen maradt nedvességet azonnal törölje le szivaccsal vagy
száraz ruhával, így megelŒzheti a víz vagy a tisztítófolyadék bejutását az elektromos
részekbe, amely egyébként áramütést idézne elŒ.
Ne használjon fémes súroló rongyot, kefét, durva szemcsés tisztítószert, erŒs lúgos
oldatot, gyúlékony vagy mérgezŒ tisztítószert.
Ne érintse meg a fagyott felületeket vizes vagy nedves kézzel, mert a nedves tárgyak
hozzáragadhatnak a különösen hideg felületekhez.

A kellemetlen szagok keletkezését megelŒzheti, ha a hıtŒszekrény tisztaságát
folyamatosan fenntartja. A kiömlött ételt vagy italt azonnal törölje fel, mert hosszabb
várakozás esetén a kiömlött anyag esetleges savtartalma maradandó foltot hagyhat a
hıtŒszekrény burkolatán.

KímélŒ szappanos vagy tisztítószeres langyos vízzel tisztítsa meg a hıtŒszekrény
külsŒ burkolatát.
A tisztításhoz használjon enyhén megnedvesített, tiszta törlŒruhát, majd törölje
szárazra a felületet.

KülsŒ Burkolat

BelsŒ tér

Tisztítás után

Figyelem

Advertising