Když dveře mrazničky nelícují s dveřmi chladničky – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 60

Advertising
background image

60

Když se výška

dveří mrazničky

liší od výšky

dveří chladničky

Když dveře mrazničky nelícují s dveřmi chladničky

Když nelze výšku dveří srovnat pomocí nastavovacího šroubu,

vložte průhlednou podložku dodanou s přístrojem.

Vložte dostatečný počet průhledných podložek, aby se výšky dveří vyrovnaly

(součástí dodávky jsou 4 podložky).

Demontujte dveře, které jsou níže, a křížovým šroubovákem odšroubujte šroub

na spodním závěsu jako na obrázku ①, vložte mezi spodní závěs a spodní

rameno průhlednou podložku a poté závěs opět utáhněte jako na obrázku ②.

Spodní rameno

Průhledná

podložka

Spodní

závěs

Advertising