Ápolás és karbantartás – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 52

Advertising
background image

52

Ápolás és karbantartás

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

Kellemetlen szagok

a hıtŒszekrényben

Az ajtók nem

záródnak

A fiókokat nehéz

mozgatni

Adagoló

Az adagoló nem

ad ki jeget

Ajtók/fiókok

nyitása/ zárása

Az élelmiszer a fiók fölötti polchoz ér.

A fiókot tartó sín elkoszolódott.

Üres a jégtároló.

A fagyasztó rész hŒfokszabályzója túl
magas hŒmérsékletre van állítva.

A bemenŒ vízvezeték le van zárva.

A hıtŒ vagy a fagyasztó rész ajtaja nincs
bezárva.

A készülék nem vízszintes helyzetben
áll.

A hıtŒszekrényt nem teherbíró vagy
nem egyenletes felületre állította.

A hıtŒgép hozzáér a falhoz vagy egy
szomszédos bútorhoz.

Meg kell tisztítani a hıtŒszekrény
belsejét.

ErŒs szagú élelmiszer van a
hıtŒszekrényben.

Néhány edény és csomagolópapír erŒs
szagot bocsát ki.

A behelyezett élelmiszerek miatt az ajtó
nem tud becsukódni.

Az ajtó túl erŒsen lett becsukva, ami
miatt kinyílt a másik ajtó.

Nyissa meg a vizet és várjon, míg
elkészül a jég. Amint egy adag jég
elkészül, az adagoló mıködni fog.

GyŒzŒdjön meg róla, hogy zárva vannak-
e az ajtók.

A jégkocka készítés érdekében állítsa a
szabályzót er_sebb fokozatra. Amint az
elsŒ adag jég a tárolóba kerül, az
adagoló mıködni fog.

Tisztítsa meg a fiókot és a sínt.

GyŒzŒdjön meg arról, hogy a padló
vízszintes, szilárd és teherbíró. Hívjon
ácsot a ferde vagy süppedŒ padló
kijavításához.

Helyezze át a hıtŒszekrényt.

Kevesebb élelmiszert tartson a fiókban.

Állítsa vízszintbe a szintbeállító

csavarokkal.

Használjon másik edényt vagy másféle
csomagolópapírt.

Rendezze át az ételeket úgy, hogy az
ajtó becsukódhasson.

Zárja be mind a két ajtót.

Fedje be.

Ronggyal, langyos vízzel és
szódabikarbónával tisztítsa meg a
hıtŒszekrény belsejét.

Amint az elsŒ adag jég a tárolóba kerül,
az adagoló mıködni fog.

Advertising