Az élelmiszerek tárolása – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 45

Advertising
background image

45

Az élelmiszerek tárolása

A friss élelmiszert ajánlatos a hıtŒtérben tárolni. Az élelmiszer frissességének és
ízletességének megŒrzésében rendkívül fontos szerepet játszik a fagyasztás, és az
azt követŒ felolvasztás módja.

Az állagát gyorsan elvesztŒ élelmiszereket (pl. banán, dinnye) nem szabad alacsony
hŒmérsékleten tárolni.

Forró ételt nem szabad a hıtŒszekrénybe helyezni. A hıtŒszekrénybe helyezett forró
étel a többi élelmiszer megromlásához, illetve magasabb fogyasztáshoz vezethet!

Tárolás elŒtt az élelmiszert csomagolja be fóliába, vagy tegye zárható dobozba. Ezzel
megakadályozhatja a nedvesség távozását az ételbŒl, és elŒsegítheti az íz és a
tápérték megŒrzését.

A levegŒ keringetŒ nyílásokat ne takarja el a behelyezett étellel. A hıtött levegŒ
akadálytalan keringése biztosítja az egyenletes hŒmérséklet eloszlást a hıtŒtérben.

Ne nyissa ki túl gyakran a hıtŒszekrény ajtaját. Az ajtó kinyitásakor meleg levegŒ
áramlik a hıtŒszekrénybe, amely a hıtŒtér hŒmérsékletét megemeli.

Soha ne tartson túl sok élelmiszert az ajtórakodó polcon, mert a belsŒ polcok
nekinyomódva esetleg nem engedik becsukódni az ajtót.

A fagyasztótérben ne tároljon italos palackokat - megfagyáskor a palackok
eltörhetnek.

A felolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra. Az ismételt fagyasztás íz- és
tápérték veszteséget okoz.

A hosszabb ideig fagyasztott állapotban tárolt élelmiszereket (pl. fagylalt) a
fagyasztó ajtórakodó polc helyett a fagyasztópolcra kell helyezni.

Ne nyúljon vizes kézzel a hideg élelmiszerekhez, vagy fŒleg fémbŒl álló
konténerekhez, és ne helyezzen üvegtárgyakat a mélyhıtŒ részlegbe.

- Ez elŒbbi fagyás okozta gyulladáshoz vezethet, az üvegtárgyak pedig eltörnek,

amikor a bennük levŒ anyagok megfogynak, ami személyi sérülést okozhat.

A magas nedvességtartalmú élelmiszereket ne tegye mélyen be a tároló polcra.
Az ilyen élelmiszerek a beáramló hıtött levegŒ hatására megfagyhatnak.

A hıtŒszekrénybe helyezés elŒtt tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldséget és
gyümölcsöt meg kell mosni, majd szárazra törölni, az elŒrecsomagolt élelmiszert
pedig megfelelŒen át kell törölni. Ezzel a közelben tárolt többi étel megromlását
elŒzheti meg.

A tojástartóban mindig friss tojást tároljon, és ügyeljen arra, hogy a tojások
függŒleges helyzetben álljanak. Így a tojások hosszú ideig megŒrzik frissességüket.

Fagyasztótér

HıtŒtér

Javaslatok az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban

MEGJEGYZÉS

∑∑ Ha meleg, párás helyen tartja hıtŒszekrényét, akkor az ajtó gyakori kinyitása,

vagy túl sok zöldség tárolása lecsapódó vízcseppeket eredményezhet, melyek
nincsenek hatással a mıködésre. A hıtŒszekrény ápolása érdekében távolítsa
el a vízcseppeket egy ronggyal.

Advertising