Az ajtó leszerelése, A készülék felállítása – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 32

Advertising
background image

Az ajtó leszerelése

Áramütés veszély.
A készülék szerelése elŒtt húzza ki a hálózati vezetéket a konnektoraljzatból.
Ennek elmulasztása balesetet okozhat.
Ha az ajtó, melyen a hıtŒgépet át szeretné
vinni, túl szık, szerelje le a hıtŒgépajtókat, és
próbálja meg a készüléket oldalirányban
átvinni.
Felfelé emelve távolítsa el az alsó fedelet, távolítsa
el a szorítót és az ( ) területet az ábra szerint
jobbra nyomva tolja fel a vízbevezetŒ tömlŒt.

Távolítsa el a

fedelet, majd a

vízvezetéket

Figyelem!

A fagyasztó

ajtajának

leszerelése

A hıtŒ ajtajának

leszerelése

A készülék felállítása

32

1) Az ajtópánt levétele elŒtt lazítsa meg a

csavarokat, majd válassza szét a
vezetékeket a földvezeték kivételével.

2) Vegye ki az ajtótartót ( ) annak óramutató

járásával ellentétes irányú elfordításával és
a felsŒ pánt ( ) megemelésével.

3) Vegye le a hıtŒgép ajtaját annak felfelé

emelésével. Húzza fel az ajtót, míg a
vízvezetékcsŒ teljesen ki nem jön.

1) Az ajtópánt levétele elŒtt lazítsa meg a

csavarokat, majd válassza szét az esetleges
vezetékeket a földvezeték kivételével.

2) Vegye ki az ajtótartót ( ) annak óramutató

járásával ellentétes irányú elfordításával és
a felsŒ pánt (

) megemelésével.

3) Vegye le a hıtŒgép ajtaját annak felfelé

emelésével. Húzza fel az ajtót, míg a
vízvezetékcsŒ teljesen ki nem jön.

MEGJEGYZÉS

∑∑ Ha a vízvezetékcsŒ vége deformálódott vagy elkopott, akkor azt a részt vágja le.

MEGJEGYZÉS

∑∑ A felsŒ pánt leszerelésénél vigyázzon, nehogy az ajtó leessen.

MEGJEGYZÉS
∑∑ Vigye a hıtŒgép ajtaját a másik helyiségbe, és fektesse le, ügyelve arra, nehogy

megsértse a vízvezetékcsövet.

Alsó pánt

Alsó pánt

Ajtótartó

Csatlakozó
vezetékek

Emelje ki

teljesen a

vízvezeték-

csövet

Csatlakozó

vezetékek

Pánt
takaró

FelsŒ pánt

FelsŒ pánt

Ajtótartó

FelsŒ pánt

Alsó díszküszöb

VízvezetékcsŒ

Earth line

Advertising