Εισαγωγή, Το mb-d12 και εξαρτήματα, Το mb-d12 και παρεχόμενα εξαρτήματα – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 127: Εισαγωγή το mb-d12 και εξαρτήματα

Advertising
background image

3

Gr

Ευχαριστούμε για την αγορά ενός πολλαπλού
τροφοδοτικού μπαταρίας MB-D12 για χρήση με
όλες τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Nikon
μονοοπτικής refl ex (SLR) που συμπεριλαμβάνουν
το MB-D12 ως συμβατό εξάρτημα στο εγχειρίδιο
της φωτογραφικής μηχανής. Με το τροφοδοτικό
μπαταρίας MB-D12 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία
επαναφορτιζόμενη μπαταρία EN-EL15 ή EN-EL18
ή οκτώ μπαταρίες AA (αλκαλικές, Ni-MH ή λιθίου).
Το τροφοδοτικό μπαταρίας περιέχει ένα εναλλα-
κτικό κουμπί λήψης, κουμπί AFON, πολυ-επιλογέα,
κύριο επιλογέα και υπο-επιλογέα εντολών για τη
λήψη εικόνων σε κατακόρυφο προσανατολισμό
(πορτραίτο). Οι επιλογές μενού της φωτογραφικής
μηχανής επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει αν
θα χρησιμοποιηθεί αρχικά η μπαταρία της μηχα-
νής ή οι μπαταρίες στο MB-D12. Για λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φωτογραφικής μη-
χανής.

Εισαγωγή

Το MB-D12 και Εξαρτήματα

Το MB-D12 και Παρεχόμενα Εξαρτήματα

Το MB-D12 και Παρεχόμενα Εξαρτήματα

Επιβεβαιώστε ότι τα ακόλουθα αντικείμενα παρέχονται μαζί με το MB-D12 (οι μπαταρίες πωλούνται ξεχωριστά).

Χρήση του Προαιρετικού Μετασχηματιστή Εναλλασσόμενου Ρεύ-
ματος EH-5a/EH-5b AC και του Ακροδέκτη Τροφοδοσίας ΕP-5B

Ο προαιρετικός μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος EH-5a/EH-5b AC και ο ακροδέκτης τροφοδοσίας
ΕΡ-5Β εξασφαλίζουν αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας όταν η
μηχανή χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Για να χρησιμοποιήσετε έναν μετασχηματιστή ρεύματος
μαζί με το MB-D12, εισάγετε το ΕP-5B μέσα στη συσκευή
συγκράτησης μπαταρίας MS-D12EN όπως περιγράφεται
στη σελίδα 6 και συνδέστε το EH-5a/EH-5b όπως περι-
γράφεται στην έγγραφη τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί
με το EP-5B.

Το MS-D12EN εισάγεται στο MB-D12 κατά την αποστολή. Ανατρέξτε στο «Ει-
σαγωγή Μπαταριών» για πληροφορίες ως προς την αφαίρεση της συσκευής
συγκράτησης μπαταρίας.

MB-D12

• Εγχειρίδιο οδηγιών

χρήστη (το παρόν
εγχειρίδιο)

• Εγγύηση

Κάλυμμα

επαφής

Συσκευή συγκράτησης

MS-D12EN για

μπαταρίες EN-EL15

Συσκευή συγκρά-

τησης MS-D12 για

μπαταρίες ΑΑ

Θήκη συσκευής

συγκράτησης

Χρήση του προαιρετικού καλύμματος διαμερίσματος μπα-
ταρίας BL-5

Κατά τη χρήση των μπαταρι-
ών EN-EL18 απαιτείται κάλυμ-
μα διαμερίσματος μπαταρίας
BL-5 (διατίθεται ξεχωριστά).

Κάλυμμα

διαμερίσματος BL-5

Κάλυμμα

διαμερίσματος BL-5

Advertising
This manual is related to the following products: