Barošanas bloka lietošana, Barošanas bloka piestiprināšana, Barošanas bloka izņemšana – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 199

Advertising
background image

5

Lv

Barošanas bloka lietošana

Barošanas bloka piestiprināšana

Barošanas bloka piestiprināšana
Pirms pievienot barošanas bloku, pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta un ka MB-D12 vadības blo-
ķētājs (attēls A-

!4

) ir stāvoklī L (ilustrācijām izmantota kamera D800).

1 Noņemiet barošanas blokam kontaktu vāku (attēls A-

q

).

2 MB-D12 kontakti atrodas kameras pamatnē, kur tos aizsargā kontaktu vāks. Noņemiet kontaktu

vāku, kā parādīts attēlā B-

q

, un ievietojiet to MB-D12 kontaktu vāka turētājā (attēls B-

w

).

3 Pozicionējiet MB-D12, izlīdzinot MB-D12 stiprinājuma skrūvi (attēls C-

w

) ar kameras trijkāja

ligzdu (attēls C-

q

) un pievelciet piederumu disku, griežot to ar bultiņu LOCK norādītajā virzienā

(attēls D). Pirms MB-D12 piestiprināšanas nav nepieciešams izņemt akumulatoru no kameras.
Ar noklusējuma iestatījumiem kamerā ievietotais akumulators tiks izmantots tikai pēc tam, kad
būs iztukšots MB-D12 ievietotais strāvas avots. Pielāgoto iestatījumu opciju Battery order
(Bateriju secība)

(grupa “d”) var izmantot, lai mainītu secību, kādā tiek izmantoti akumulatori.

Kameras kontaktu vāku noteikti ielieciet vāka turētājā, savukārt MB-D12 kontaktu vāku glabājiet drošā
vietā, lai to nepazaudētu.

Ja kopā ar MB-D12 tiek izmantota fokusēšanas pierīce PB-6, ir nepieciešami pagarinātājgredzeni PB-6D
un PK-13.

Barošanas bloka izņemšana

Barošanas bloka izņemšana
Lai izņemtu barošanas bloku MB-D12, izslēdziet
kameru un iestatiet MB-D12 vadības bloķētāju
stāvoklī L, pēc tam atskrūvējiet vaļīgāk piederu-
mu disku un noņemiet MB-D12. Ja barošanas
bloks netiek izmantots, noteikti uzlieciet vietā
kameras kontaktu vāku un barošanas bloka
MB-D12 kontaktu vāku.

Advertising
This manual is related to the following products: