J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 231

Advertising
background image

7

Ro

Nivel acumulator

Aparatul foto afi şează nivelul acumulatorului
după cum urmează:
Acumulator EN-EL15/EN-EL18

Panou de

control

Vizor

Descriere

L

Acumulator complet încărcat.

K

Acumulator descărcat parţial.

J
I

H

d

Nivel scăzut al acumulatorului.
Pregătiţi acumulatorul de
rezervă încărcat complet sau
încărcaţi acumulatorul.

H

(

clipeşte

)

d

(

clipeşte

)

Acumulator epuizat. Încărcaţi
sau schimbaţi acumulatorul.

Baterii AA

Panou de

control

Vizor

Descriere

L

Încărcare rămasă.

I

d

Nivel scăzut al acumulatorilor.
Pregătiţi bateriile de rezervă.

H

(

clipeşte

)

d

(

clipeşte

)

Acumulatori epuizaţi. Declan-
şare dezactivată.

O opţiune din Grupul d
din meniul de setări perso-
nalizate ale aparatului foto
poate fi utilizată pentru a
schimba ordinea în care
sunt utilizaţi acumulatorii. Când aparatul foto se ali-
mentează prin MB-D12, o pictogramă

s

este afi şată

în panoul de control. Dacă pictograma

s

clipeşte,

capacul locașului acumulatorului nu este blocat. În-
chideţi şi fi xaţi capacul locașului acumulatorului.
Pentru a vă asigura că
aparatul foto arată nivelul
corect al nivelului acumu-
latorului când sunt utiliza-
te bateriile AA, alegeţi o
opţiune corespunzătoare
pentru Tip baterie MB-D12 în meniul setărilor
personalizate ale aparatului foto (Grupul d). Dacă
nu este selectată opţiunea corectă, se poate ca
aparatul foto să nu funcţioneze după cum este
aşteptat.

Opţiune

Tip baterie

1 LR6 (AA alkaline)

AA alcalină (LR6)

2 HR6 (AA Ni-MH)

AA Ni-MH (HR6)

3 FR6 (AA lithium)

AA Litiu (FR6)

Îndepărtaţi acumulatorii când MB-D12 nu este utilizat.

Informaţii acumulator

Informaţiile despre acu-
mulatori (inclusiv infor-
maţiile de calibrare pen-
tru acumulatorii EN-EL18)
pot fi vizualizate din me-
niul de setare al aparatului
foto (acumulatorul aparatului foto este menţionat
în stânga, MB-D12 în dreapta). Numai pictograma
nivelului bateriei este arătată când sunt utilizate
baterii AA. Consultaţi manualul aparatului foto
pentru detalii.

Notă: Ilustraţiile de pe această pagină sunt pentru
D800.

Advertising
This manual is related to the following products: