Fjernelse af batterier – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 92

Advertising
background image

8

Dk

Fjernelse af batterier

Fjernelse af batterier
Pas på ikke at tabe batterierne eller holderen.

1 Drej batterikammerlåsen på MB-D12 hen på og fj ern batteriholderen (Figur E).

2 Fjern batteriet eller batterierne fra holderen.

EN-EL15
Mens du trykker på holderens PUSH-knap,
skal du skubbe batteriet hen mod knappen.
Batteriet kan så fj ernes som vist.

Proceduren for fj ernelse af EP-5B-stikket er
den samme som for EN-EL15.

AA-batterier
Fjern batterierne som vist. Pas på ikke at
tabe batterierne, når du fj erner dem fra hol-
deren.

EN-EL18
Skub batteriudløseren i den retning, pilen
(Y) angiver, og fj ern batterikammerdækslet.

Advertising
This manual is related to the following products: