Sette inn batterier – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 50

Advertising
background image

6

No

Sette inn batterier

Sette inn batterier
MB-D12 kan brukes sammen med et EN-EL15 eller EN-EL18 oppladbart litium-ion batteri eller med åtte AA-batterier. Et BL-5 batterideksel (ekstra-
utstyr) kreves når det brukes et EN-EL18 batteri.

Sjekk at kameraet er av og at MB-D12s kontrollås er i L-posisjonen før du setter inn batteriene.

1 Vri MB-D12s batterilås til og ta ut batteriholderen (Figur E).

2 Klargjør batteriene som forklart nedenfor.

EN-EL15: Pass sammen fordypningene i batteriet med utspringene på MS-D12EN-holderen, og sett inn batteriet med pilen (

▲) på batteriet mot

batteriholderens strømkontakter (Figur F-

q

). Trykk batteriet lett nedover og skyv det i pilens retning til strømkontaktene klikker på plass (Figur

F-

w

).

EN-EL18: Dersom batteriutløseren på BL-5-batteridekslet (ekstrautstyr) er plassert slik at pilen Y er synlig, må batteriutløseren skyves slik at den
dekker pilen (fi gur G-

q

). Sett de to fremspringene på batteriet inn i de to tilsvarende slissene på BL-5 (fi gur G-

w

) og kontroller at batteriutløseren

er skjøvet til side slik at pilen er synlig.

AA-batterier: Plasser åtte AA-batterier i batteriholderen MS-D12 som vist i fi gur H, og kontroller at batteriene er snudd riktig vei.

3 Sett inn batteriholderen i MB-D12 og lås batterilåsen (Figur I). Sikre at holderen er satt helt inn før du vrir på låsen.

4 Slå på kameraet og kontroller batterinivået i kontrollpanelet eller søkeren. Dersom kameraet ikke slår seg på må du kontrollere at batteriet er riktig

satt inn.

Strømforsyningen EP-5B

Når du bruker strømforsyningen EP-5B, setter du den inn i MS-D12ENs holder med pilen (

▲) på kontakten mot batteriets strømkontakter. Trykk strømforsy-

ningen lett nedover og skyv den i pilens retning til strømkontaktene klikker på plass (Figur J-

q

). Åpne holderens deksel til strømforsyningen og legg EP-5Bs

strømkabel i åpningen (Figur J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: