Innholdsfortegnelse, Multi-power-batteripakke mb-d12, Bruksanvisning – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 45

Advertising
background image

1

No

Sikkerhetsregler ..........................................................2

Melding til forbrukere i Europa ...............................2

Sikkerhetsregler for bruk .............................................2
Innledning ..................................................................3
MB-D12 og ekstrautstyr...............................................3

MB-D12 og medfølgende ekstrautstyr .....................3
Bruke nettadapteren EH-5a/EH-5b og
strømforsyningen EP-5B (ekstrautstyr) ....................3
Bruke batteridekslet BL-5 (ekstrautstyr) ..................3

Deler på MB-D12 .........................................................4

MB-D12s utløser, multivelger, kommandohjul og
AFON-knapp ..........................................................4
MB-D12-kontrollås .................................................4

Bruke batteripakken ...................................................5

Feste batteripakken ................................................5
Fjerne batteripakken ..............................................5
Sette inn batterier ..................................................6
Ta ut batterier ........................................................8

Spesifi kasjoner ...........................................................9

Innholdsfortegnelse

Multi-power-batteripakke MB-D12

Bruksanvisning

Advertising
This manual is related to the following products: