Sätta i batterier – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 60

Advertising
background image

6

Sv

Sätta i batterier

Sätta i batterier
MB-D12 kan användas med ett EN-EL15 eller EN-EL18 uppladdningsbart litiumjonbatteri, eller med åtta AA-batterier. En BL-5 lucka för batterifack
(säljs separat) krävs vid användning av ett EN-EL18-batteri.

Kontrollera att kameran är avstängd och att knapplåset på MB-D12 står i läge L innan du sätter i batterier.

1 Vrid batterifackslåset på MB-D12 till och ta loss batterihållaren (Figur E).

2 Gör klara batterierna som förklaras nedan.

EN-EL15: Passa samman fördjupningarna på batteriet med de utskjutande delarna i batterihållaren MS-D12EN, och sätt i batteriet så att pilen (

▲)

på batteriet pekar mot batterihållarens strömkontakter (Figur F-

q

). Tryck batteriet lätt nedåt och skjut det i pilens riktning tills strömkontakterna

klickar på plats (Figur F-

w

).

EN-EL18: Om batterispärren på den separat sålda batterifacksluckan BL-5 är placerad så att pilen Y syns, skjut batterispärren så att pilen täcks (fi gur
G-

q

). För in de två utskjutande delarna på batteriet i motsvarande skåror på BL-5 (fi gur G-

w

) och kontrollera att batterispärren har skjutits åt sidan

så att pilen syns.

AA-batterier: Sätt i åtta AA-batterier i batterihållaren till MS-D12 så som visas i fi gur H, och se till att batterierna sätts i åt rätt håll.

3 Sätt i batterihållaren i MB-D12 och lås batterifackets lucka (fi gur I). Se till att hållaren är helt isatt innan du stänger låset.

4 Slå på kameran och kontrollera batterispänningsnivån via kontrollpanelen eller kamerans sökare. Kontrollera om batteriet har satts i rätt om ström-

men till kameran inte slås på.

Strömkontakten EP-5B

När du använder strömkontakten EP-5B, sätt i den i hållaren MS-D12EN med pilen (

▲) på kontakten riktad mot batteriets strömpoler. Tryck lätt på anslut-

ningen nedåt och skjut den i pilens riktning tills strömpolerna klickar på plats (fi gur J-

q

). Öppna locket till hållarens strömkontakt och för in strömkabeln

EP-5B genom öppningen (fi gur J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: