Het battery pack gebruiken, Het battery pack aansluiten, Het battery pack verwijderen – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 99

Advertising
background image

5

Nl

Het battery pack gebruiken

Het battery pack aansluiten

Het battery pack aansluiten
Controleer voordat u het battery pack aansluit of de camera uit staat en of de bedieningsvergren-
deling van de MB-D12 (fi guur A-

!4

) op de stand L staat (de afbeeldingen tonen de D800).

1 Verwijder het afdekkapje (fi guur A-

q

) van het battery pack.

2 De contacten voor de MB-D12 bevinden zich in de onderkant van de camera, waar ze worden

beschermd door een contactdeksel. Verwijder het contactdeksel zoals wordt getoond in fi guur
B-

q

en plaats het in de houder voor het contactdeksel op de MB-D12 (fi guur B-

w

).

3 Plaats de MB-D12 terwijl u de bevestigingsschroef van de MB-D12 (fi guur C-

w

) uitgelijnd

houdt met de statiefaansluiting van de camera (fi guur C-

q

) en draai het bevestigingswiel aan

in de richting aangegeven door de LOCK-pijl (fi guur D). U hoeft de batterij niet uit de camera
te verwijderen voordat u de MB-D12 aansluit. Standaard wordt de batterij in de camera pas
gebruikt nadat de batterij in de MB-D12 uitgeput is. De optie Batterijvolgorde in persoonlijke
instelling (groep d) kan worden gebruikt om de volgorde te veranderen waarin de batterijen
worden gebruikt.

Om te voorkomen dat u het contactdeksel van de camera verliest en om het MB-D12 afdekkapje op
een veilige plaats te bewaren, plaatst u het in de daarvoor bestemde houder.

Een PB-6D en PK-13 automatische tussenring zijn vereist bij gebruik van een PB-6 balgapparaat met
de MB-D12.

Het battery pack verwijderen

Het battery pack verwijderen
U verwijdert de MB-D12 door de camera uit te
schakelen en de bedieningsvergrendeling op
de MB-D12 op L te zetten. Draai vervolgens het
bevestigingswiel los en verwijder de MB-D12.
Zorg ervoor dat u het contactdeksel opnieuw
op de camera plaatst en het afdekkapje op de
MB-D12 wanneer u het battery pack niet ge-
bruikt.

Advertising
This manual is related to the following products: