Použití zařízení battery pack, Nasazení zařízení battery pack, Sejmutí zařízení battery pack – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 149

Advertising
background image

5

Cz

Použití zařízení Battery Pack

Nasazení zařízení Battery Pack

Nasazení zařízení Battery Pack
Před nasazením zařízení Battery Pack se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý a že se aretace ovladačů
na MB-D12 (Obrázek A-

!4

) nachází v pozici L (na obrázku D800).

1 Ze zařízení Battery Pack sejměte krytku kontaktů (Obrázek A-

q

).

2 Kontakty pro MB-D12 se nacházejí na spodní části fotoaparátu, kde jsou chráněny krytkou

kontaktů. Sejměte krytku kontaktů způsobem vyobrazeným na obrázku B-

q

, a umístěte ji do

držáku na krytku kontaktů na MB-D12 (Obrázek B-

w

).

3 Nainstalujte MB-D12 tak, že montážní šroub na MB-D12 (Obrázek C-

w

) vyrovnáte se stativovým

závitem fotoaparátu (Obrázek C-

q

) a přitáhnete pomocí upevňovacího kolečka, kterým budete

otáčet ve směru šipky LOCK (Obrázek D). Před připojením MB-D12 není nutné vyjímat z fotoapa-
rátu baterii. Baterie fotoaparátu se ve výchozím nastavení použije pouze v případě, že je baterie v
MB-D12 vybitá. Pro změnu pořadí, v němž budou baterie používány, upravte nastavení položky
Pořadí použití baterií v menu uživatelských funkcí fotoaparátu (Skupina d).

Ujistěte se, že jste umístili krytku kontaktů fotoaparátu do držáku na krytku kontaktů a že jste uložili
krytku kontaktů MB-D12 na bezpečném místě, abyste zabránili její ztrátě.

Při použití měchového zařízení PB-6 v kombinaci s MB-D12 je nutný distanční nástavec PB-6D a auto-
matický mezikroužek PK-13.

Sejmutí zařízení Battery Pack

Sejmutí zařízení Battery Pack
Chcete-li sejmout MB-D12, vypněte fotoapa-
rát, nastavte aretaci ovladačů na MB-D12 do
polohy L, a potom uvolněte upevňovací koleč-
ko a sejměte MB-D12 z fotoaparátu. Nebude-
te-li MB-D12 nadále používat, nezapomeňte
nasadit zpět krytku kontaktů na fotoaparátu
a krytku kontaktů na MB-D12.

Advertising
This manual is related to the following products: