Innehållsförteckning, Mb-d12 flerfunktionsbatteripack, Användarhandbok – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 55

Advertising
background image

1

Sv

Innehållsförteckning

MB-D12 Flerfunktionsbatteripack

Användarhandbok

Säkerhetsföreskrifter ..................................................2

Meddelande till kunder i Europa .............................2

Försiktighetsåtgärder ..................................................2
Introduktion ...............................................................3
MB-D12 och tillbehör ..................................................3

MB-D12 och medföljande tillbehör ..........................3
Använda nätadaptern EH-5a/EH-5b och strömkon-
takten EP-5B (säljs separat) ....................................3
Använda den separat sålda batterifacksluckan BL-5 ...3

Delarna på MB-D12 .....................................................4

Avtryckaren MB-D12, multiväljaren,
kommandorattarna och AFON-knappen .................4
MB-D12 Knapplås ...................................................4

Använda batteripacket ................................................5

Sätta fast batteripacket ..........................................5
Ta ur batteripacket .................................................5
Sätta i batterier ......................................................6
Ta ur batterierna.....................................................8

Specifi kationer ............................................................9

Advertising
This manual is related to the following products: