Introducerea bateriilor – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 230

Advertising
background image

6

Ro

Introducerea bateriilor

Introducerea bateriilor
MB-D12 poate fi utilizat cu un acumulator Li-ion EN-EL15 sau EN-EL18 sau cu opt acumulatori AA. Un capac opţional BL-5 (disponibil separat) pentru
locaşul acumulatorului este necesar atunci când se utilizează un acumulator EN-EL18.

Înainte de a introduce bateriile, asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit şi de blocarea controlului MB-D12 în poziţia L.

1 Întoarceţi zăvorul locaşului acumulatorului MB-D12 spre şi îndepărtaţi carcasa acumulatorului (Figura E).

2 Pregătiţi bateriile după cum este descris mai jos.

EN-EL15: Potrivind cavităţile de pe baterie cu proiecţiile de pe carcasa MS-D12EN, introduceţi bateria cu săgeata (

▲) de pe baterie spre bornele

carcasei alimentării bateriilor (Figura F-

q

). Apăsaţi bateria uşor în jos şi glisaţi-o în direcţia săgeţii până când bornele de alimentare se fi xează în

loc (Figura F-

w

).

EN-EL18: Dacă decuplarea acumulatorului de pe capacul opţional BL-5 al locaşului acumulatorului este poziţionată astfel încât săgeata Y este vi-
zibilă, glisaţi decuplarea acumulatorului pentru a acoperi săgeata (Figura G-

q

). Introduceţi cele două protuberanţe de pe acumulator în orifi ciile

respective de pe BL-5 (Figura G-

w

) şi asiguraţi-vă că decuplarea acumulatorului s-a deplasat pentru ca săgeata să fi e vizibilă.

Acumulatori AA: Aşezaţi opt acumulatori AA în suportul pentru acumulator MS-D12 conform instrucţiunilor din Figura H, asigurându-vă că acumu-
latorii sunt în orientarea corectă.

3 Introduceţi carcasa acumulatorului în MB-D12 şi zăvorâţi capacul locaşului acumulatorului (Figura I). Asiguraţi-vă că este complet introdusă carca-

sa înainte de a întoarce zăvorul.

4 Porniţi aparatul foto şi verifi caţi nivelul bateriei în panoul de control sau vizor. Dacă aparatul foto nu porneşte, verifi caţi dacă bateria este corect

introdusă.

Conectorul de alimentare EP-5B

Când se utilizează un conector de alimentare EP-5B, introduceţi-l în carcasa MS-D12EN cu săgeata (

▲) de pe conector spre bornele alimentării acumula-

torului. Apăsaţi conectorul uşor în jos şi glisaţi-l în direcţia săgeţii până când bornele de alimentare se fi xează în poziţie (Figura J-

q

). Deschideţi capacul

carcasei conectorului de alimentare şi treceţi cablul de alimentare EP-5B prin deschidere (Figura J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: