Akumuliatorių išėmimas – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 212

Advertising
background image

8

Lt

Akumuliatorių išėmimas

Akumuliatorių išėmimas
Stenkitės nenumesti akumuliatorių ir laikiklio.

1 Pasukite MB-D12 akumuliatoriaus skyriaus fi ksatorių į padėtį ir išimkite akumuliatoriaus laikiklį (pav. E).

2 Išimkite akumuliatorių (-ius) iš laikiklio.

EN-EL15
Laikydami nuspaudę laikiklio mygtuką PUSH
SPAUSTI
, slinkite akumuliatorių link mygtuko.
Tada galite išimti akumuliatorių, kaip parodyta.

EP-5B kintamosios srovės jungties išėmimo
tvarka yra ta pati, kaip ir EN-EL15.

AA baterijos
Išimkite baterijas, kaip parodyta. Būkite at-
sargūs, kad nenumestumėte akumuliatorių,
kai juos išimate iš laikiklio.

EN-EL18
Nustumkite akumuliatoriaus atleidiklį rody-
klės nurodyta kryptimi (Y) ir nuimkite aku-
muliatoriaus skyriaus dangtelį.

Advertising
This manual is related to the following products: