J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 191

Advertising
background image

7

Et

Akutase

Kaamera kuvab akutaseme järgnevalt.
EN-EL15/EN-EL18 aku

Juhtpaneel

Pildiotsija

Kirjeldus

L

Aku on täielikult
laetud.

K

Aku on osaliselt tühi.

J
I

H

d

Tühjenev aku. Pange
valmis täielikult laetud
varuaku või laadige
aku.

H

(vilgub)

d

(vilgub)

Aku on tühi. Laadige
või vahetage aku.

AA akud

Juhtpaneel

Pildiotsija

Kirjeldus

L

Järelejäänud laeng.

I

d

Akud tühjenevad. Pan-
ge valmis varuakud.

H

(vilgub)

d

(vilgub)

Akud on tühjad. Katiku
vabastus blokeeritud.

Kaamera kohandatud
sätete menüü grupi d su-
vandit saab kasutada aku-
de kasutamise järjekorra
muutmiseks. Kui kaamera saab voolu MB-D12-
st, kuvatakse juhtpaneelil ikoon

s

. Kui ikoon

s

vilgub, pole akupesa kate lukus. Sulgege ja

lukustage akupesa kate.

Kindlustamaks, et kaa-
mera näitab AA akude
kasutamisel õiget akuta-
set, valige kaamera ko-
handatud sätete menüüs
(grupp d) sobiv suvand
MB-D12 battery type (MB-D12 aku tüüp)
jaoks. Kui õiget suvandit ei ole valitud, võib kaa-
mera mitte töötada nii nagu eeldatav.

Suvand

Aku tüüp

1 LR6 (AA alkaline)

AA leelis (LR6)

2 HR6 (AA Ni-MH)

AA Ni-MH (HR6)

3 FR6 (AA lithium)

AA liitium (FR6)

Eemaldage akud kui MB-D12-t ei kasutata.

Aku info

Akuteavet (koos EN-EL18
akude kalibreerimisand-
metega) saab vaadata
kaamera häälestusme-
nüüs (kaamera aku and-
med on näidatud vasa-
kul, MB-D12 omad paremal). AA akude kasutami-
sel kuvatakse ainult aku taseme ikoon. Täpsemalt
vt kaamera juhendist.

Märkus: antud lehekülje illustratsioonidel on kuju-
tatud D800.

Advertising
This manual is related to the following products: