Ji h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 91

Advertising
background image

7

Dk

Batterioplysninger

Du kan få vist informa-
tion om batteri (her-
under information om
kalibrering af EN-EL18-
batterier) fra kameraets
opsætningsmenu (ty-
per af kamerabatterier er opstillet til venstre og
MB-D12 til højre). Kun ikonet for batteriniveau
vises, når der anvendes AA-batterier. Se kame-
raets brugervejledning for detaljer.

Batteriniveau

Kameraet viser batteriniveauet som følger:
EN-EL15/EN-EL18-batteri

Kontrolpanel

Søger

Beskrivelse

L

Batteriet er ladet
helt op.

K

Batteriet er delvist
afl adet.

J

I

H

d

Lav batterikapacitet.
Klargør et ekstra fuldt
opladet batteri eller
oplad batteriet.

H

(blinker)

d

(blinker)

Batteri afl adet. Oplad
eller udskift batteriet.

AA-batterier

Kontrolpanel

Søger

Beskrivelse

L

Resterende oplad-
ningstid.

I

d

Lav batterikapacitet.
Klargør ekstra bat-
terier.

H

(blinker)

d

(blinker)

Batterier afl adet. Udlø-
seren er deaktiveret.

En valgmulighed i Gruppe
d i kameraets bruger-
indstillingsmenu kan an-
vendes til at ændre ræk-
kefølgen for batteriernes
anvendelse. Når kameraet får strøm fra MB-D12,
vises ikonet

s

i kontrolpanelet. Hvis ikonet

s

blinker, er batterikammerdækslet ikke låst. Luk
og lås batterikammerdækslet.

For at sikre, at kameraet
viser det rigtige batteri-
niveau, når der anven-
des AA-batterier, skal
du vælge den passende
mulighed for MB-D12-
batteritype
i kameraets brugerindstillingsme-
nu (Gruppe d). Hvis den rigtige mulighed ikke
er valgt, fungerer kameraet muligvis ikke som
ventet.

Valgmulighed

Batteritype

1 LR6 (AA alkalisk)

AA alkaliske (LR6)

2 HR6 Ni-MH-batteri (AA) AA Ni-MH (HR6)
3 FR6 (AA litium)

AA íthium (FR6)

Fjern batterierne, når MB-D12 ikke anvendes.

Bemærk: Illustrationerne på denne side stammer
fra D800.

Advertising
This manual is related to the following products: