Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 135

Advertising
background image

1

Pl

Spis treści

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie

MB-D12

Instrukcja obsługi

Zasady bezpieczeństwa ...............................................2

Uwaga dla klientów w Europie ................................2

Zalecenia dotyczące użytkowania ................................2
Wprowadzenie ............................................................3
Pojemnik MB-D12 i akcesoria .......................................3

Pojemnik MB-D12 i akcesoria w komplecie ..............3
Korzystanie z opcjonalnego zasilacza AC EH-5a/EH-5b
i złącza zasilania EP-5B ...........................................3
Korzystanie z opcjonalnej pokrywy komory
akumulatora BL-5 ...................................................3

Elementy pojemnika MB-D12 ......................................4

Spust migawki, wybierak wielofunkcyjny,
pokrętła sterujące i przycisk AFON pojemnika
MB-D12 ..................................................................4
Blokada urządzeń sterujących pojemnika MB-D12 ...4

Korzystanie z pojemnika na baterie .............................5

Mocowanie pojemnika na baterie ...........................5
Zdejmowanie pojemnika na baterie ........................5
Wkładanie baterii/akumulatorów ...........................6
Wyjmowanie baterii/akumulatorów ........................8

Dane techniczne ..........................................................9

Advertising
This manual is related to the following products: