Vkladanie batérií – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 170

Advertising
background image

6

Sk

Vkladanie batérií

Vkladanie batérií
MB-D12 sa môže použiť s jednou nabíjateľnou lítium-iónovou batériou EN-EL15 alebo EN-EL18, alebo s ôsmymi batériami typu AA. Pri použití batérií
EN-EL18 sa vyžaduje kryt priestoru pre batériu BL-5 (k dispozícii samostatne).

Pred vložením batérií sa uistite, že fotoaparát je vypnutý a ovládacia poistka battery pack-u MB-D12 je v pozícii L.

1 Pootočte poistku priestoru batérie MB-D12 do a vyberte zásobník na batérie (obrázok E).

2 Pripravte batérie, ako je uvedené nižšie.

Batéria EN-EL15: Vložte batériu šípkou (

▲) smerom k napájacím kontaktom zásobníka (obrázok F-

q

), zarovnajúc drážkovanie na batérii s kolíkmi v lôž-

ku zásobníka MS-D12EN. Zľahka potlačte batériu smerom dolu a zasuňte v smere šípky, kým napájacie kontakty nezapadnú na miesto (obrázok F-

w

).

Batéria EN-EL18: Ak je páčka na uvoľnenie batérie na voliteľnom kryte priestoru pre batériu BL-5 v polohe, pri ktorej je viditeľná šípka Y, páčku na
uvoľnenie batérie posuňte tak, aby sa táto šípka zakryla (Obrázok G-

q

). Vložte dva výstupky na batérii do zodpovedajúcich štrbín na BL-5 (Obrázok

G-

w

) a uistite sa, že páčka na uvoľnenie batérie sa posunula bokom, a to tak, že sa odkryla šípka.

Batérie AA: Umiestnite osem batérií typu AA do držiaka batérií MS-D12 tak, ako je to znázornené na obrázku H, pričom sa uistite, že batérie majú
správnu orientáciu.

3 Vložte zásobník na batérie do battery pack-u MB-D12 a zaistite kryt priestoru na batérie (obrázok I). Uistite sa, že zásobník je úplne zasunutý, kým

pootočíte poistku späť.

4 Zapnite fotoaparát a skontrolujte úroveň nabitia batérie na kontrolnom paneli, alebo v hľadáčiku. Ak sa fotoaparát nezapne, skontrolujte, či je

batéria správne vložená.

Napájací konektor EP-5B

Ak chcete použiť napájací konektor EP-5B, vložte ho do zásobníka MS-D12EN tak, že šípka (

▲) na konektore smeruje k napájacím kontaktom batérie. Zľahka

potlačte konektor smerom dolu a zasuňte ho v smere šípky, kým napájacie kontakty nezapadnú na miesto (obrázok J-

q

). Otvorte kryt napájacieho konek-

tora na zásobníku a vyveďte napájací kábel EP-5B cez otvor (obrázok J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: