Mb-d12 dalys, Mb-d12 valdymo fiksatorius, Mb-d12 dalys (pav. a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 208

Advertising
background image

4

Lt

q Kontaktų dangtelis
w Fotoaparato kontaktų dangtelio laikiklis
e Maitinimo / signalo kontaktai
r AFON mygtukas
t Pagrindinis komandų ratukas
y Kryptinis valdiklis
u Pritvirtinimo ratukas
i Laikiklio maitinimo jungties dangtelis
o Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis
!0 Akumuliatoriaus skyrius
!1 Akumuliatoriaus skyriaus fi ksatorius
!2 Montavimo varžtas
!3 Užrakto atleidimo mygtukas
!4 Valdymo fi ksatorius
!5 Papildomų komandų ratukas
!6 Trikojo lizdas
!7 MS-D12EN laikiklis EN-EL15 akumuliatoriams
!8 Maitinimo kontaktai
!9 Maitinimo kontaktai

(MS-D12EN akumuliatorių laikiklis)

@0 MS-D12 laikiklis AA tipo baterijoms
@1 Maitinimo kontaktai

(MS-D12 akumuliatorių laikiklis)

@2 BL-5 akumuliatoriaus skyriaus dangtelis

(įsigyjamas atskirai)

MB-D12 dalys (pav. A)

MB-D12 užrakto atleidimo mygtukas, kryptinis valdiklis, komandų ratukai ir AFON mygtukas

MB-D12 užrakto atleidimo mygtukas, kryptinis valdiklis, komandų ratukai ir AFON mygtukas
MB-D12 yra užrakto atleidimo mygtukas (pav. A-

!3

), kryptinis valdiklis (pav. A-

y

), pagrindinių ko-

mandų ratukas (pav. A-

t

), papildomų komandų ratukas (pav. A-

!5

) ir AFON mygtukas (pav. A-

r

),

naudojami fotografuojant vertikaliai (vadinamoji „portreto“ orientacija). Šie valdymo elementai
atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir atitinkami fotoaparato valdymo elementai. Papildomos infor-
macijos rasite fotoaparato vadove.

Multi selector center button (kryptinio valdiklio centrinio mygtuko), Multi selector
(kryptinio valdiklio)
, Customize command dials (tinkinamų komandų ratukų) ir Assign
MB-D12 AF-ON (MB-D12 valdymo elemento AF-ON priskyrimo)
keitimas fotoaparato pasi-
rinktinių nustatymų meniu (f grupė) papildomai taikomi MB-D12 kryptiniam valdikliui, komandų
ratukams ir AFON mygtukui.

MB-D12 valdymo fi ksatorius

MB-D12 valdymo fi ksatorius
Valdymo fi ksatorius (pav. A-

!4

) užblokuoja

MB-D12 valdiklius, kad būtų išvengta nepagei-
daujamo jų naudojimo. Prieš naudodami šiuos
valdiklius fotografuoti vertikaliai („portreto“
orientacija), atleiskite fi ksatorių, kaip parodyta
dešinėje.

Valdymo fi ksatorius nėra maitinimo jungiklis.
Jei fotoaparatą norite įjungti arba išjungti, nau-
dokite fotoaparato maitinimo jungiklį.

Užrakinta

Atrakinta

Advertising
This manual is related to the following products: