Vyberanie batérií – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 172

Advertising
background image

8

Sk

Vyberanie batérií

Vyberanie batérií
Dajte pozor, aby vám batérie alebo zásobník nespadli.

1 Pootočte poistku priestoru batérie MB-D12 do a vyberte zásobník na batérie (obrázok E).

2 Vyberte batériu alebo batérie zo zásobníka.

Batéria EN-EL15
Podržte tlačidlo zásobníka PUSH stlačené
a posuňte batériu smerom k tlačidlu. Batériu
potom možno vybrať tak, ako je znázornené.

Postup výberu napájacieho konektora EP-5B
je ten istý ako u batérie EN-EL15.

Batérie AA
Vyberte batérie, ako je znázornené. Dajte
pozor, aby vám batérie pri výbere zo zásob-
níka nevypadli.

Batéria EN-EL18
Páčku na uvoľnenie batérie posuňte v smere
šípky (Y) a odstráňte kryt priestoru pre ba-
tériu.

Advertising
This manual is related to the following products: