J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 151

Advertising
background image

7

Cz

Stav baterie

Fotoaparát zobrazuje stav baterie následovně:
Baterie EN-EL15/EN-EL18

Kontrolní

panel

Hledáček

Popis

L

Baterie je zcela nabitá.

K

Baterie je částečně vybitá.

J
I

H

d

Nízká kapacita baterie.
Použijte náhradní, zcela
nabitou baterii nebo
nabijte stávající baterii.

H

(bliká)

d

(bliká)

Baterie je vybitá. Nabijte
nebo vyměňte baterii.

Baterie AA

Kontrolní

panel

Hledáček

Popis

L

Dostatečná kapacita
baterií.

I

d

Nízká kapacita baterií.
Použijte náhradní baterie.

H

(bliká)

d

(bliká)

Baterie jsou vybité. Spuště-
ní závěrky je zablokováno.

Pokud chcete změnit pořa-
dí, v němž budou baterie
používány, můžete použít
položku ve Skupině d v
menu uživatelských funkcí fotoaparátu. Pokud
fotoaparát využívá energii z MB-D12, na kontrol-
ním panelu se zobrazuje ikona

s

. Jestliže ikona

s

bliká, není zaaretována krytka prostoru pro baterii.
Zavřete a zaaretujte krytku prostoru pro baterii.

V menu uživatelských
funkcí fotoaparátu (Skupi-
na d) nastavte odpovídají-
cím způsobem položku
Typ baterie v MB-D12 -
zajistíte tak správnou indi-
kaci stavu baterií fotoaparátem při použití baterií
AA. Pokud tato položka nebude nastavena správně,
fotoaparát může pracovat jinak, než jste očekávali.

Volba

Typ baterie

1 LR6 (alkalická baterie AA) Alkalická AA (LR6)
2 HR6 (Ni-MH baterie AA)

Ni-MH AA (HR6)

3 FR6 (lithiová baterie AA) Lithiová AA (FR6)

Jestliže MB-D12 nepoužíváte, vyjměte baterie.

Informace o baterii

Informace o baterii
(včetně kalibračních
informací pro baterii
EN-EL18) lze zobrazit
v menu nastavení foto-
aparátu (baterie ve
fotoaparátu je uvedena vlevo, baterie v MB-D12
vpravo). Pokud používáte baterie AA, zobrazí
se pouze ikona stavu baterie. Podrobnosti viz
návod k použití fotoaparátu.

Poznámka: Obrázky na této stránce ukazují D800.

Advertising
This manual is related to the following products: