Akude paigaldamine – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 190

Advertising
background image

6

Et

Akude paigaldamine

Akude paigaldamine
MB-D12 saab kasutada koos ühe EN-EL15 või EN-EL18 liitium-ioonaku või kaheksa AA-patareiga. EN-EL18 aku kasutamisel on vajalik akupesa kate
BL-5 (saadaval eraldi).

Enne akude paigaldamist kontrollige, et kaamera on välja lülitatud ja MB-D12 nuppude lukk on asendis L.

1 Keerake MB-D12 akupesa lukk asendisse ja eemaldage akuhoidik (joonis E).

2 Seadke akud valmis allpool kirjeldatud viisil.

EN-EL15: sobitades aku täkked MS-D12EN hoidiku väljaulatuvate osadega, paigaldage aku nii, et sellel olev nool (

▲) on suunatud akuhoidiku toite-

klemmide suunas (joonis F-

q

). Vajutage aku kergelt allapoole ja libistage noole suunas, kuni toiteklemmid klõpsatavad kohale (joonis F-

w

).

EN-EL18: Kui aku vabastaja valikulisel akupesa kattel BL-5 on seatud nii, et nool Y on nähtaval, nihutage aku vabastajat kuni noole katmiseni (joo-
nis G-

q

). Sisestage aku kaks klemmi BL-5 vastavatesse pesadesse (joonis G-

w

) ning veenduge, et aku vabastaja on kõrvale nihkunud ja nool on

nähtaval.

AA akud: Paigaldage kaheksa AA-patareid MS-D12 patareihoidikusse vastavalt joonisele H, jälgides, et patareid oleks õiges suunas.

3 Paigaldage akuhoidik MB-D12-sse ja lukustage akupesa kate (joonis I). Veenduge enne luku keeramist, et hoidik on täielikult sees.

4 Lülitage kaamera sisse ja kontrollige juhtpaneelil või pildiotsijas aku taset. Kui kaamera ei lülitu sisse, kontrollige, kas aku on õigesti paigaldatud.

EP-5B toitepistmik

Kasutades EP-5B toitepistmikku, paigaldage see MS-D12EN hoidikusse nii, et nool (

▲) pistmikul on suunatud aku toiteklemmide suunas. Vajutage pistmik

kergelt allapoole ja libistage noole suunas, kuni toiteklemmid klõpsatavad kohale (joonis J-

q

). Avage hoidiku toitepistmiku kate ja suunake EP-5B toitekaa-

bel läbi avause (joonis J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: