Piese ale mb-d12, Blocare control mb-d12, Piese ale mb-d12 (figura a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 228

Advertising
background image

4

Ro

q Capac de contact
w Suport pentru capacul contactelor
e Contacte alimentare/semnal
r Buton AFON
t Selector principal de comandă
y Selector multiplu
u Disc ataşament
i Capac conector carcasă alimentare
o Capac locaş acumulator
!0 Locaş acumulator
!1 Zăvor locaș acumulator
!2 Şurub de montare
!3 Buton declanşare
!4 Blocare control
!5 Selector secundar de comandă
!6 Montură trepied
!7 Carcasă MS-D12EN pentru acumulatori

EN-EL15

!8 Borne de alimentare
!9 Borne de alimentare (carcasă acumulator

MS-D12EN)

@0 Carcasă MS-D12 pentru acumulatori AA
@1 Borne de alimentare (carcasă acumulator

MS-D12)

@2 Capac BL-5 (disponibil separat) pentru

locaş acumulator

Piese ale MB-D12 (Figura A)

Butonul de declanşare, selectorul multiplu, selectoarele de comandă şi butonul AF-ON ale MB-D12

Butonul de declanşare, selectorul multiplu, selectoarele de comandă şi butonul AF-ON ale MB-D12
MB-D12 este echipat cu un buton de declanșare (Figura A-

!3

), selector multiplu (Figura A-

y

), se-

lector principal de comandă (Figura A-

t

), selector secundar de comandă (Figura A-

!5

) şi butonul

AFON (Figura A-

r

) pentru utilizarea la efectuarea fotografi ilor în orientare verticală („pe înalt” sau

portret). Aceste comenzi execută aceleaşi funcţii ca şi comenzile corespunzătoare de pe aparatul
foto. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul aparatului foto.

Modifi cările la Butonul cent. sel. multiplu, Selector multiplu, Personaliz. selectoare com. şi
Asociere MB-D12 AF-ON din meniul de Setări personalizate al aparatului foto (Grup f ) se aplică
şi pentru selectorul multiplu, selectoarele de comandă şi butonul AFON de pe MB-D12.

Blocare control MB-D12

Blocare control MB-D12
Blocarea controlului (Figura A-

!4

) blochează

controalele de pe MB-D12 pentru a preveni
utilizarea neintenţionată. Înainte de utilizarea
acestor controale pentru a efectua fotografi i în
orientare verticală (portret), eliberaţi blocarea
după cum este arătat în dreapta.

Blocarea controlului nu este un comutator de
alimentare. Utilizaţi comutatorul de alimentare
al aparatului foto pentru a porni şi a opri apa-
ratul foto.

Blocat

Deblocat

Advertising
This manual is related to the following products: