Indholdsfortegnelse, Mb-d12 multifunktionsbatterigreb, Brugervejledning – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 85

Advertising
background image

1

Dk

Sikkerhedsforskrifter ...................................................2

Bemærkning til kunder i Europa ..............................2

Forholdsregler for anvendelse .....................................2
Indledning ..................................................................3
MB-D12 og tilbehør .....................................................3

MB-D12 og medfølgende tilbehør ...........................3
Anvendelse af den ekstra EH-5a/EH-5b-lysnetadapter
og EP-5B-stikket til lysnetadapteren .......................3
Anvendelse af det ekstra
BL-5 batterikammerdæksel.....................................3

Komponenter på MB-D12 ............................................4

MB-D12’s udløserknap, multivælger,
kommandohjul og AFON-knap ...............................4
MB-D12-knaplåsen .................................................4

Anvendelse af batteriet ...............................................5

Montering af batteriet ............................................5
Fjernelse af batteriet ..............................................5
Isætning af batterier ..............................................6
Fjernelse af batterier ..............................................8

Specifi kationer ............................................................9

Indholdsfortegnelse

MB-D12 multifunktionsbatterigreb

Brugervejledning

Advertising
This manual is related to the following products: