Akukomplekti kasutamine, Akukomplekti kinnitamine, Akukomplekti eemaldamine – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 189

Advertising
background image

5

Et

Akukomplekti kasutamine

Akukomplekti kinnitamine

Akukomplekti kinnitamine
Enne akukomplekti kinnitamist kontrollige, et kaamera on välja lülitatud ja MB-D12 nuppude lukk
(joonis A-

!4

) on asendis L (illustratsioonidel on kujutatud D800).

1 Eemaldage akukomplektilt kontakti kate (joonis A-

q

).

2 MB-D12 kontaktid on kaamera põhjas, kus neid kaitseb kontakti kate. Eemaldage kontakti kate

nagu näidatud joonisel B-

q

ja asetage kontakti katte hoidik MB-D12-le (joonis B-

w

).

3 Asetage MB-D12 kohale, hoides MB-D12 kinnituskruvi (joonis C-

w

) ühitatuna kaamera statii-

vi pesaga (joonis C-

q

), ning pinguldage kinnitusratast keerates seda LOCK noolega näidatud

suunas (joonis D). Enne MB-D12 ühendamist pole vaja akut kaamerast eemaldada. Vaikesäte-
tel kasutatakse kaamerasse sisestatud akut alles pärast seda, kui MB-D12 aku on tühjenenud.
Suvandit Battery order (aku järjekord) kaamera kohandatud sätete menüüs (grupp d) saab
kasutada akude kasutamise järjekorra muutmiseks.

Asetage kaamera kontakti kate kindlasti kontakti katte hoidikusse ja hoidke MB-D12 kontakti katet
kindlas kohas, et vältida selle kadumist.

Teravustamise lõõts-lisatarviku PB-6 kasutamisel koos MB-D12-ga on vajalikud automaatse särituse
rõngad PB-6D ja PK-13.

Akukomplekti eemaldamine

Akukomplekti eemaldamine
MB-D12 eemaldamiseks lülitage kaamera välja
ja seadke MB-D12 nuppude lukk asendisse L,
seejärel vabastage kinnitusratas ja eemaldage
MB-D12. Vahetage kindlasti kaamera kontakti
kate ja MB-D12 kontakti kate, kui akukomplekt
ei ole kasutuses.

Advertising
This manual is related to the following products: