Úvod, Battery pack mb-d12 a príslušenstvo, Battery pack mb-d12 a dodané príslušenstvo – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 167: Úvod battery pack mb-d12 a príslušenstvo

Advertising
background image

3

Sk

Ďakujeme, že ste si kúpili multifunkčný blok
batérií MB-D12, ktorý je možné používať so
všetkými jednookými digitálnymi zrkadlov-
kami Nikon, ktoré ho uvádzajú ako kompati-
bilné príslušenstvo v príručke k fotoaparátu. V
MB-D12 je možné použiť jednu nabíjateľnú ba-
tériu EN-EL15 alebo EN-EL18, alebo osem baté-
rií typu AA (alkalických, Ni-MH alebo lítiových),
pričom súčasťou je aj náhradné tlačidlo spúšte,
tlačidlo AFON, multifunkčný volič, ako aj hlav-
né a pomocné príkazové voliče na snímanie
záberov „na výšku“ (portrét). Možnosti ponuky
fotoaparátu umožňujú užívateľovi vybrať si, či
sa ako prvá použije batéria fotoaparátu, alebo
batérie v bloku batérií MB-D12; podrobné in-
formácie nájdete v príručke k fotoaparátu.

Úvod

Battery pack MB-D12 a príslušenstvo

Battery pack MB-D12 a dodané príslušenstvo

Battery pack MB-D12 a dodané príslušenstvo
Uistite sa, že nasledujúce časti sú dodané s battery pack-om MB-D12 (batérie nie sú súčasťou
dodávky).

Používanie voliteľného konektora sieťového zdroja
EH-5a/EH-5b a napájacieho konektora EP-5B
Voliteľný konektor sieťového zdroja EH-5a/
EH-5b a napájací konektor EP-5B zabezpečujú
spoľahlivý zdroj napájania, keď sa fotoaparát
používa počas dlhšej doby. Keď chcete použiť
sieťový zdroj s battery pack-om MB-D12, vložte
EP-5B do zásobníka na batérie MS-D12EN, ako
sa uvádza na strane 6 a pripojte EH-5a/EH-5b,
ako sa uvádza v dokumentácii k EP-5B.

Zásobník MS-D12EN je vložený do battery pack-u MB-D12 pri expedícii. Ďalšie
informácie o vyberaní zásobníka na batérie nájdete v časti „Vkladanie batérií“.

Battery pack

MB-D12

• Užívateľská príručka

(táto príručka)

• Záručný list

Kryt

kontaktov

Zásobník MS-D12EN

na batérie EN-EL15

Zásobník MS-D12

na batérie AA

Puzdro na zá-

sobník

Použitie voliteľného krytu priestoru pre batériu BL-5
Pri použití batérií EN-EL18
sa vyžaduje kryt priestoru
pre batériu BL-5 (k dispozí-
cii samostatne).

Kryt priestoru pre

batériu BL-5

Kryt priestoru pre

batériu BL-5

Advertising
This manual is related to the following products: